Poziom wdrożeń rozwiązań e-Gov w poszczególnych państwach

Jednym z istotnych rezultatów projektu ‘E-Gov 2.0 w praktyce’ jest powstanie bazy wiedzy dotyczącej wdrożeń z zakresu cyfrowej administracji w państwach i międzynarodowych instytucjach będących przedmiotem naszych analiz.

W ramach bazy utworzono kategorię “Wskaźniki”, gdzie zebrano w tabelach szereg wskaźników mogących służyć jako punkt odniesienia dla skuteczności podejmowanych wdrożeń. W zestawieniu zawarto dane z lat 2009 i 2013, uwzględniając wartość wskaźników takich jak:

 • PKB per capita
 • Poziom bezrobocia
 • IDI (Wskaźnik Rozwoju Technologii Teleinformatycznych – ICT Development Index)
 • HDI – (Wskaźnik Rozwoju Społecznego – Human Development Index)
 • EGDI (Total (Wskaźnik rozwoju e-government – Total – E-Government Development Index – Total)
 • OSI (Online Service Index, EGDI component)
 • TII (Telecommunication Infrastructure Index EGDI component)
 • HCI (Wskaźnik Kapitału Ludzkiego – Human Capital Index EGDI component)
 • OSI Stage 3 (Indeks Usług Online Poziom 3: Serwisy transakcyjne, składnik EGDI – Online Service Index Stage 3: Transactional services, EGDI component)
 • OSI Stage 4 (Indeks Usług Online Poziom 3: Połączone usługi, składnik EGDI Online Service Index Stage 4: Connected services, EGDI component)
 • EPI (Indeks e-partycypacji; E-Participation Index)

Leave A Comment?