Zaproszenie – Konferencja podsumowująca projekt edukacyjny “E-government 2.0 w praktyce”

W imieniu komitetu organizacyjnego serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji podsumowującej projekt edukacyjny “E-government 2.0 w praktyce”. Konferencja odbędzie się 2.06.2016 r. w Krakowie w siedzibie Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. J. Tischnera.

Zaproszenie kierujemy szczególnie do jednostek prowadzących studia podyplomowe na uczelniach wyższych. W ramach zrealizowanego projektu przygotowany został kompletny program studiów podyplomowych „E-Government 2.0” oraz narzędzia edukacyjne (materiały dydaktyczne, e-learning, oprogramowania dla studentów, casebook, elektroniczna baza projektów). Konferencja ma na celu prezentację ww. materiałów, które zostaną bezpłatnie udostępnione wszystkim uczelniom zainteresowanym uruchomieniem u siebie studiów podyplomowych i/lub uzupełniających magisterskich w zakresie „E-Government 2.0”, tj, studiów dotyczących wykorzystania w administracji publicznej technologii informatycznych takich jak: Web 2.0, media społecznościowe, e-partycypacja, crowdsourcing, otwarte dane, e-konsultacje, e-petycje oraz głosowania z wykorzystaniem Internetu. Udział w konferencji jest bezpłatny. W załączeniu przesyłamy informację o opracowanym przez nas programie studiów.

Projekt edukacyjny “E-government 2.0 w praktyce” jest międzynarodowym przedsięwzięciem, którego celem jest stworzenie innowacyjnego, interdyscyplinarnego programu studiów akademickich, dotyczącego elektronicznej administracji, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania w administracji publicznej elektronicznej partycypacji, rozwiązań Web 2.0, mediów społecznościowych, crowdsourcingu, otwartych danych, konsultacji, petycji oraz głosowań z wykorzystaniem Internetu. Projekt realizowany jest od 01.09.2014 przez międzynarodowe konsorcjum, w skład którego wchodzą: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, Tallinn University of Technology (Estonia), Friendly Social Ltd. (Wielka Brytania) oraz Fundacja Instytut Aurea Libertas. Projekt jest finansowany w ramach programu Komisji Europejskiej Erasmus+. Adres strony WWW projektu: www.egov2.eu.

W konferencji, na którą Państwa serdecznie zapraszamy, wezmą udział: przedstawiciele krajowych środowisk akademickich zajmujący się badaniami elektronicznej administracji,  goście zagraniczni, delegaci jednostek administracji publicznej, specjaliści z sektora komercyjnego zajmujący się tematyką elektronicznej partycypacji. 

Program konferencji obejmie trzy główne bloki:

– blok prezentacji w temacie: Nowe Trendy w Nowoczesnej Administracji: elektroniczne konsultacje, crowdsourcing, audyt obywatelski, Policy Making 2.0, open data, budżet obywatelski, e-bezpieczeństwo

– omówienie rezultatów projektu: programu studiów podyplomowych oraz uzupełniających studiów magisterskich z zakresu E-government 2.0, a także przygotowanych w ramach projektu narzędzi edukacyjnych (materiałów dydaktycznych, oprogramowania dla studentów, casebooka, elektronicznej bazy projektów) oraz aplikacji webowej

– debata: Perspektywy rozwoju elektronicznej administracji

Zainteresowani będą mogli wziąć udział w spotkaniu z ekspertami ds. wdrożeń .

W wyniku realizacji naszego projektu, dzięki współpracy z Tallinn University of Technology (największą estońską uczelnią techniczną) udało nam się zgromadzić unikalną wiedzę na temat rozwiązań w dziedzinie elektronicznej administracji stosowanych w Estonii, m.in. związanych z systemami bezpieczeństwa i integracją usług e-government (X-Road), organizacją głosowań przez Internet oraz elektronicznymi dowodami osobistymi i wirtualną rezydencją (e-residency). Zależy nam na tym, aby te doświadczenia wykorzystać w rozwoju elektronicznej administracji w Polsce.

ZAPEWNIAMY TŁUMACZENIE CAŁEJ KONFERENCJI

Serdecznie zapraszamy!

W przypadku zainteresowania udziałem w ww. konferencji prosimy o potwierdzenie woli udziału poprzez rejestrację na stronie http://egov20.evenea.pl/

Leave A Comment?