Argentyna/USA: DemocracyOS

DemocracyOS jest międzynarodowym projektem, ale centrum zlokalizowane jest w dwóch miejscach: w Dolinie Krzemowej (Kalifornia, USA) i w Buenos Aires (Argentyna). Projekt powstał w 2012 roku jako rezultat rozważań i prac koncepcyjnych nakierowanych na stworzenie rozwiązań, które pozwolą dostosować system polityczny do ery informacyjnej i możliwości internetu. Koncepcje związane z tym zagadnieniem w pierwszej kolejności były testowane w Argentynie, gdzie powstała organizacja, a następnie partia polityczna Partido de la Red (hiszp. Partia Sieci). Inicjatorzy DemocracyOS udostępnili na portalu GitHub kod źródłowy aplikacji w internecie, a także, korzystając z możliwości portalu KickStarter, przeprowadzili zbiórkę środków na rozwój projektu.

Za pośrednictwem serwisu wykorzystującego rozwiązania DemocracyOS użytkownik ma możliwość uczestniczenia w procesie tworzenia nowych rozwiązań w sektorze publicznym, w tym także występować z inicjatywą ustawodawczą. Zgłaszający projekt (funkcja dostępna tylko dla zaawansowanych użytkowników) tworzy opis swojego pomysłu, zamieszcza dokumentację, definiuje kategorię, a następnie poddaje go pod dyskusję i do oceny innych użytkowników. Internauci zalogowani w serwisie mają możliwość głosowania „za” lub „przeciw” projektowi, mogą także komentować pomysł dodając własne propozycje, a także dzielić się tym rozwiązaniem z innymi za pośrednictwem serwisów społecznościowych.

Jednym z przykładów wdrożenia rozwiązań DemocracyOS jest przypadek argentyńskiej partii El Partido de la Red, partii politycznej, której jednym z postulatów jest wykorzystanie możliwości internetu w celu zwiększenia zakresu demokracji. Na swoim portalu http://dos.partidodelared.org/ proponują oni wykorzystanie koncepcji Democracy OS będącej hybrydą demokracji bezpośredniej i przedstawicielskiej. Użytkownicy mogą zgłaszać, dzielić się opiniami oraz głosować na różne projekty związane z życiem publicznym. Zgodnie z informacją zawartą na stronie aplikacja jest już wykorzystywana w parlamencie argentyńskim.

Opis wdrożenia uzupełniają prezentacje filmowe: pierwsza będąca wprowadzeniem do tematu demokracji sieciowej oraz druga poświęcona koncepcji i funkcjonowaniu projektu DemocracyOS.

 

 

 

Rate This Article

(60 out of 194 people found this article helpful)