AUS: ACCC Recalls Australia

Aplikacja ACCC Recalls Australia została uruchomiona przez Australijską Komisję Konkurencji i Konsumenta (ACCC – Australian Competition and Consumer Commission) jako narzędzie informacji i ochrony konsumentów przed niebezpiecznymi produktami.

Użytkownikami aplikacji są australijscy konsumenci. Celem jest bieżące informowanie na temat wycofywanych z rynku towarów. Aplikacja ACCC Recalls Australia zawiera 4 moduły – funkcje:

  • Pierwsza funkcja (Recalls) umożliwia przesyłanie użytkownikowi najnowszych informacji (powiadomień) o produkcie z możliwością wyszukania szczegółów dot. konkretnego produktu.
  • Druga funkcja (Search) zapewnia możliwość wyszukiwania w krajowej bazie produktów według nazwy produktu lub kategorii produktów.
  • Funkcja trzecia (Report) służy zgłaszaniu produktów niebezpiecznych, do Australijskiej Komisji Konkurencji i Konsumenta. Informacje od użytkowników aplikacji zawierają uzasadnienie dlaczego dany produkt może być niebezpieczny, datę i miejsce występowania opisywanego produktu. Aplikacja przewiduje także możliwość uzupełnienia raportu o zdjęcia produktu.
  • Czwarta zakładka to ogólne informacje o aplikacji (About).

Aplikacja pobiera dane na bieżąco ze strony internetowej www.recalls.gov.au, która to zawiera informacje o bezpieczeństwie produktów w Australii.

Aplikacja jest dostępna za darmo na urządzenia iPhone oraz Android.