Baza syllabusów

  1. Administracja publiczna w Polsce (.docx) (.docx)
  2. E-government 2.0 (.docx)
  3. Informacja publiczna (.docx)
  4. Komunikacja, prowadzenie dialogu i negocjacje w konsultacjach społecznych_sem 2 (.docx)
  5. Komunikacja, prowadzenie dialogu i negocjacje w konsultacjach społecznych_sem 3 (.docx)
  6. Narzędzia web 2.0 (.docx)
  7. Nowoczesne metody zarządzania w sektorze publicznym (.docx)Partycypacja w praktyce (.docx)
  8. Projekty 2 0 (.docx)Zarządzanie mediami społecznościowymi (.docx)