Botswana: Botswana Speaks

Botswana Speaks to portal, który powstał jako forum konsultacji społecznych i komunikacji między parlamentem a lokalnymi społecznościami. Intencją pomysłodawców i organizatorów ma on w swojej konstrukcji i funkcjach nawiązywać do plemiennych tradycji. Plemenia w sprawach kluczowych wystawiały swoich reprezentantów (np. wodzów), by ci dyskutowali w ich imieniu na szerszym forum. Portal został sfinansowany w dużym stopniu przez szwedzkie organizacje takie jak: uniwersytet w Sztokholmie, Szwedzka Izba Handlu i Inwestycji a także fundacja Gov2u.

Niezalogowani użytkownicy mają możliwość przeglądania bogatego w treści bloga, a także opisów relacji dotychczas przeprowadzonych działań. Użytkownikom została  udostępniona funkcja ‘Speak4Yourself’ pozwalająca przeglądać aktualnie odbywające się głosowania: na zintegrowanej mapie regionów użytkownik może sprawdzić gdzie w danym momencie trwają głosowania i przejrzeć rezultaty. Niestety w trakcie analizy tego serwisu nie miało miejsca żadne głosowanie i stąd nie było możliwości przyjrzeć się jego przebiegowi.

Zalogowany użytkownik oprócz aktywnej opcji czynnego udziału w głosowaniach (‘Speak4Yourself’) ma też możliwość zgłaszania własnych propozycji tematów do dyskusji przy pomoc funkcji ‘U-Speak’ – w tej funkcji użytkownik zgłasza lub edytuje swoje problemy (‘cases’), może też szybko przejść do  opcji głosowania.

Konto w serwisie może założyć każdy internauta. Do rejestracji konieczne jest podanie podstawowych danych, w tym regionu zamieszkania (wybór z mapy). Istnieje także opcja wyboru powiadomień drogą mailową lub sms-ową.