Botswana: Botswana Speaks

Botswana Speaks jest portalem sfinansowanym w dużym stopniu przez szwedzkie organizacje takie jak: uniwersytet w Sztokholmie, Szwedzka Izba Handlu i Inwestycji a także fundacji Gov2u. Celem portalu jest umożliwienie konsultacji społecznych i komunikacji między parlamentem a lokalnymi społecznościami. Zdaniem jego twórców ma on nawiązywać do plemiennych tradycji, które w sprawach kluczowych wystawiały swoich reprezentantów (np. wodzów) by ci dyskutowlai w ich imieniu na szerszym forum.

Niezalogowany użytkownik ma możliwość przeglądania bogatego w treści bloga, a także opisów dotychczas przeprowadzonych działań. Jest też dla niego udostępniona funkcja ‘Speak4Yourself’ pozwalająca przeglądać odbywające się właśnie głosowania: na zintegrowanej mapie regionów użytkownik może sprawdzić gdzie w danym momencie trwają głosowania i przejrzeć rezultaty. Niestety w trakcie analizy tego serwisu nie miało miejsca żadne głosowanie i stąd nie było możliwości przyjrzeć się jego przebiegowi.

Założyć konto może każdy, wystarczy, że poda swoje podstawowe dane, w tym region, w którym mieszka (może wybrać na mapie), istnieje także opcja wyboru powiadomień drogą mailową lub sms-ową. Zalogowany użytkownik oprócz aktywnej opcji czynnego udziału w głosowaniach (‘Speak4Yourself’) ma tez możliwość zgłaszania własnych problemów tematów przy pomoc funkcji ‘U-Speak’ – w tej funkcji użytkownik zgłasza lub edytuje swoje problemy (‘cases’), może też szybko przejść do opcji głosowania.