Dostępność usług e-Gov dla Stanów Zjednoczonych

Usługi dla obywateli

Kategorie*Czy występuje tego typu wdrożenie TAK/NIElink do strony WWWKrótka charakterystyka
1. Podatek dochodowy: deklaracje, informacje o decyzjach
TAK
www.irs.gov;
www.taxadmin.org
Federalne opodatkowanie: obywatel ma możliwość zadeklarowania oraz sprawdzenia wartości wcześniej zapłaconych podatków. Podatki lokalne: w zależności od stron WWW poszczególnych stanów.
2. Wyszukiwanie ofert pracy za pośrednictwem urzędów pracy
TAK
jobcenter.usa.gov
www.careeronestop.org
www.usajobs.gov
American Job Center zapewnia punkt dostępu do kluczowych federalnych i lokalnych programów pomagających znaleźć pracę, odbyć szkolenia oraz zdobyć nowe umiejętności zawodowe.
CareerOneStop - serwis Departamentu Pracy umożliwia osobom poszukującym pracy, studentom, przedsiębiorcom i specjalistom ds. rozwoju kariery wyszukiwanie informacji i narzędzi dotyczących rynku pracy. USAJOBS.gov to darmowa internetowa giełda pracy.
3. Pomoc społeczna
TAK
www.benefits.gov
www.ssa.gov
Benefits.gov pomaga obywatelowi określić do jakiego typu pomocy rządowej jest uprawniony i gdzie może aplikować. SSA.gov udostępnia online szereg usług związanych z pomocą społeczną.
4. Dokumenty osobiste: paszporty, prawo jazdy
TAK
travel.state.govNie istnieje państwowy dowód osobisty.
Uzyskanie paszportu możliwe jest za pośrednictwem:
http://travel.state.gov/content/passports/english/passports/information/card.html
Strona ta publikuje niezbędne informacje i umożliwia wyszukanie autoryzowanych punktów wydawania paszportów.
Prawo jazdy jest wydawane indywidualnie przez każdy ze stanów, bez zaangażowania władzy federalnej.
5. Rejestracja pojazdów
NIE
Stanowe strony WWWRejestracja pojazdów jest prowadzona indywidualnie przez każdy ze stanów, bez zaangażowania władzy federalnej. W wielu przypadkach usługa jest realizowana online.
6. Pozwolenia na budowę
NIE
Stanowe strony WWWPozwolenia na budowę sa wydawane indywidualnie przez każdy ze stanów, bez zaangażowania władzy federalnej. W wielu przypadkach usługa jest realizowana online.
7. Zgłoszenia policyjne (np. w sprawie kradzieży)
NIE
Stanowe strony WWWZgłoszenia na policję są dokonywane indywidualnie w każdym ze stanów, bez zaangażowania władzy federalnej. W wielu przypadkach usługa jest realizowana online.
8. Biblioteki publiczne
TAK
www.usa.gov/LibrariesW bibliotekach federalnych, a także w wielu bibliotekach stanowych lub lokalnych możliwe jest przeglądanie katalogów online i zamawianie książek przez dedykowane strony WWW.
9. Świadectwa (urodzin, ślubu): składanie wniosków i dostarczanie
NIE
Stanowe strony WWWPoszczególne stany są odpowiedzialne za wydawanie świadectw.
10. Zapisy na uczelnie wyższe/uniwersytety
NIE
Strony WWW uniwersytetówKażdy uniwersytet z osobna odpowiedzialny jest za proces rekrutacji.
11. Zgłoszenie przeprowadzki (zmiania adresu)
TAK
www.usa.govNa stronie znajdują się przekierowania do formularzy umożliwiających poinformowanie o zmianie adresu online.
12. Usługi związane z ochroną zdrowia
TAK
health.govPortal udostępnia informacje związane z ochroną zdrowia leżące w gestii rządu federalnego.

Usługi dla przedsiębiorstw

Kategorie*Czy występuje tego typu wdrożenie TAK/NIElink do strony WWWKrótka charakterystyka
1. Świadczenia społeczne dla zatrudnionych
TAK
www.ssa.govStrona internetowa SSA umożliwia pracodawcy dostęp do usług związanych ze świadczeniami społecznymi dla pracowników.
2. Podatek od osób prawnych: deklaracje, powiadomienia
TAK
www.irs.govDostęp do deklaracji i informacji o zapłaconych podatkach
3. VAT: deklaracje, powiadomienia
NIE
BrakW Stanach Zjednoczonych obecnie nie ma federalnego podatku VAT od towarów i usług. Nakładanie “sales tax” leży w gestii poszczególnych stanów.
4. Rejestracja nowych przedsiębiorstw
TAK
www.sba.govStrona WWW prowadzona przez rząd federalny udostępniająca bazę stanowych urzędów rejestracyjnych.
5. Przekazywanie danych do biur statystycznych
TAK
www.census.govPełen dostęp do usług.
6. Deklaracje celne
TAK
www.cbp.govPełen dostęp do usług.
7. Pozwolenia związane z ochroną środowiska
TAK
www.epa.govInformacje o możliwości uzyskania pozwoleń dostępne online.
8. Zamówienia publiczne
TAK
www.fbo.gov
usaspending.gov
Wszystkie federalne ogłoszenia o zamówieniach publicznych umieszczane są na dedykowanych stronach internetowych.