E-government acts for the European Union

Name
Year of publishing
Description
Link
„The European eGovernment Action Plan 2011-2015”
2010
Strategia Unii Europejskiej w zakresie administracji elektronicznej na lata 2011-2015. Dotyczy wykorzystania narzędzi i rozwiązań ICT do wspierania sprawnej, zrównoważonej i innowacyjnej administracji. Dokument stanowi drugą odsłonę strategii Unii Europejskiej w zakresie polityki eGovernment, którego celem jest urzeczywistnienie wizji rozwoju administracji wyrażonej w Deklaracji z Malmo z 2009 roku.eur-lex.europa.eu
„Ministerial Declaration on eGovernment”
2009
Deklaracja ministerialna w sprawie administracji elektronicznej. Deklaracja podpisana Malmo 18 listopada 2009 roku, w czasie trwania szwedzkiej prezydencji w Unii Europejskiej a podczas ministerialnej konferencji poświęconej zagadnieniu elektronicznej administracji oraz kwestiom z nią związanym zatytułowanej „Teaming up for the eUnion”.ec.europa.eu
„A vision for public services”
2013
Dokument wydany przez wydział ds. Usług Publicznych Dyrekcji Generalnej Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii Komisji Europejskiej (DG CNECT) ma na celu przedstawienie wizji rozwoju sektora usług Dokument zakłada stworzenie modelu administracji i usług publicznych opartych na szeroko pojętej współpracy, partycypacji oraz transparentności.publicznych. Nowy kształt i charakter usług publicznych budowany ma być w zgodzie ze standardami nowoczesności i otwartości. Wizji rozwoju zakłada w tym celu szerokie wykorzystanie narzędzi i rozwiązań z obszaru ICT.ec.europa.eu
Tagged: