Estonia: e-Business Register Proceedings System 3.0

Oprogramowanie trzeciej generacji e-Business Register Proceedings jest przeznaczone dla wszystkich pracowników sądowych wykonujących codzienne czynności związane z postępowaniem w Commercial Register, Register of Non-Profit Associations and Foundations and the Commercial Pledge Register.
Za pomocą oprogramowania, osoba przeprowadzająca postępowanie może wykonywać codzienne czynności szybko i wygodnie. Program łączy w sobie różne rodzaje postępowań, umożliwia obróbkę petycji, wniosków wejścia, raportów rocznych i odwołań.
Korzystanie z nowej wersji systemu jest zgodne z logiką składania dokumentów elektronicznych. Zapewnianie jakości i integralności danych poprzez zintegrowane mechanizmy kontroli, optymalizacja procedur roboczych oraz automatyzacja funkcji technicznych, przekładają się na lepsze, szybsze i bardziej bezpieczne e-usługi. System zarządzania jest również połączony z innymi rejestrami państwowymi, np. Population Register, Land Register itd. Informacje są wymieniane z innymi rejestrami w sposób bezpieczny i automatyczny za pośrednictwem warstwy wymiany danych X-Road, umożliwiającej automatyczną aktualizację niektórych danych zawartych w Business Register. System automatycznie dokonuje podziału postępowań pomiędzy rejestratorami, aby zapewnić równe obciążenie między nimi.

 

Trzecia generacja e-Business Register Proceedings System jest przydatna, ponieważ:

  • umożliwia szybszą ocenę wniosków, dzięki większej wygodzie użytkownika systemu
  • zapewnia równe obciążenie między rejestratorami poprzez automatyczne podzielenie postępowania między nimi
  • automatycznie przygotowuje i przekazuje dane oraz wysyła powiadomienie e-mail
  • jest zabezpieczona za pomocą rozwiązania Public Key Infrastructure służącego uwierzytelnianiu i podpisywaniu decyzji przez urzędników
  • umożliwia badanie dokumentów elektronicznych w systemie informatycznym i zamawianie digitalizacji dokumentów (narzędzie online)
  • posiada połączenie z innymi rejestrami państwowymi

 

proceeding-system-3-0-obraz

Jak działa e-Business Register Proceedings System 3.0?

E-Business Register Proceedings System 3.0 używa komponentów dostępnych freeware, w postaci baz danych PostgreSQL, i jest zaprogramowany tak, aby używać języka programowania Python. Oprogramowanie proceduralne online opiera się na Dynamic HTML i jest między innymi używane w technologii AJAX , w celu optymalizacji procesu pracy.

 

“E-Business Registers Proceedings System pomógł znacznie zmniejszyć koszty administracyjne oraz biurokracji , co przyczyniło się do rekordu świata w rejestracji nowego podmiotu prawnego w ciągu zaledwie 18 minut”

Ingmar Vali, Head of Court Registers Department, Centre of Registers and Information Systems

Article Attachments