Estonia: i-Voting

Internet voting (i-Voting lub online voting) to system, który umożliwia wyborcom udział w wyborach krajowych lub lokalnych, poprzez oddawanie swoich głosów online za pośrednictwem komputera podłączonego do Internetu, z dowolnego miejsca na świecie. Jest on stosowany jako dodatkowa metoda głosowania, w celu poprawy dostępności w odniesieniu do wyborów, i nie powinien być mylony z innymi systemami głosowania elektronicznego stosowanymi w innych krajach, które opierają się na specjalnych urządzeniach do głosowania dostępnych w lokalu wyborczym.

i-voting-obraz_1

 

Estońskie rozwiązanie jest proste, wygodne i bezpieczne, dzięki czemu wyborcy głosują z dowolnego miejsca (w domu, biurze, za granicą), bez konieczności wizyty w lokalu wyborczym. Istnieje specjalnie wyznaczony okres poprzedzający głosowanie, w trakcie którego wyborcy mogą logować się do systemu przy użyciu ich dowodów tożsamości lub mobilnych dokumentów identyfikujących, określających tożsamość wyborcy. Jednakże po oddaniu głosu tożsamość wyborcy jest usuwana z systemu głosowania, przed etapem liczenia wykonywanego przez Państwową Komisję Wyborczą, a zatem każdy głos pozostaje anonimowy.
System umożliwia również wyborcy ponowne oddanie swojego głosu w ciągu wyznaczonego okresu głosowania online, co prowadzi do usunięcia ich poprzedniego głosu. Po zakończeniu okresu głosowania online, lokale wyborcze otrzymują listę potwierdzonych wyborców internetowych w celu uniemożliwienia im głosu po raz drugi w dniu wyborów.

 

i-voting-obraz_2
Głosowanie internetowe wprowadzono po raz pierwszy w Estonii, w wyborach samorządowych w 2005 roku, kiedy to około 2% wszystkich wyborców oddało głos za pośrednictwem Internetu. Do tej pory, system i-Voting został następnie wykorzystany w Estonii osiem razy, z rosnącą przy każdych następnych wyborach liczbą wyborców głosujących online, przy udziale około 31% głosów oddanych przez Internet w wyborach parlamentarnych w 2015 roku. Co więcej, w czasie wyborów w 2015 r., głosy były oddane w 116 krajach.

 

i-voting-obraz_3

 

Article Attachments