Estonia: Immovables Portal

The Immovables Portal jest środowiskiem online, pozwalającym na przygotowanie i złożenie wniosków o rejestrację nieruchomości oraz monitorowanie w czasie rzeczywistym informacji o statusie przetwarzania złożonych aplikacji. Portal może być używany przez wszystkich logujących się za pomocą dowodu tożsamości lub telefonu.
Oprócz wniosków o rejestrację nieruchomości, użytkownicy portalu mogą również przygotowywać i składać skargi dotyczące rejestrowania zamówień wjazdowych, które zostały dokonane, przyznawać uprawnienia niezbędne do wysyłania wniosków do księgi wieczystej i upoważnić inne osoby do składania wniosków rejestracyjnych dotyczących własności.

 

Możliwość komunikacji elektronicznej z rejestrem gruntów może być dostępna dla każdego, kto jest zainteresowany złożeniem wniosku o rejestrację nieruchomości. Notarialny nakaz zbycia nie musi być dołączony do wniosku o rejestrację nieruchomości. Immovables Portal umożliwia:

  • Składanie wniosków o rejestrację mienia i załączników, zmianę i wycofanie wniosków
  • Przyznawanie uprawnień niezbędnych do tworzenia zapisów
  • Upoważnianie innych do składania wniosków rejestracyjnych właściwości
  • Monitorowanie w czasie rzeczywistym informacji o statusie przetwarzania złożonych wniosków
  • Składanie skarg
  • Uiszczanie opłat państwowych
  • Przegląd powiadomień dotyczących nieruchomości (wszystko w jednym miejscu)

 

„Przy zastosowaniu Immovables Portal udało się nam osiągnąć wzrost efektywności w zakresie Rejestru Gruntów. Obecnie około 1/3 wszystkich wniosków jest wysyłanych za pośrednictwem Immovables Portal. To jest teraz o wiele bardziej wygodne dla obywateli, jak i dla Departamentu Rejestru Gruntów.”
Ingmar Vali, Head of Court Registers Department, Centre of Registers and Information Systems

 

immovables-portal-obraz

Jak działa Immovables Portal?

Immovables Portal jest podłączony do Elektronicznego Systemu Zarządzania Rejestrem Gruntów (the Electronic Land Register Management System, e-LRMS), czyli rozwiązania IT umożliwiającego rejestrację własności, praw zależnych, kredytów hipotecznych i ograniczenia do nieruchomości. System został opracowany na platformie .NET w języku C #. Ponieważ rozwój systemu online jest finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, kod oprogramowania jest objęty licencją the European Union Open License, co oznacza, że każdy może wielokrotnie używać go za darmo. Immovables Portal wymienia informacje z Rejestrem Gruntów i jest połączony poprzez warstwę wymiany danych X-Road z  Ewidencją Ludności, Ewidencją Działalności Gospodarczej i Katastrem Gruntów, Rejestrem Instytucji Państwowych i Systemem Danych Adresowych.

Article Attachments