Dostępność usług e-Gov dla Estonii

Usługi dla obywateli

Kategorie*Czy występuje tego typu wdrożenie TAK/NIElink do strony WWWKrótka charakterystyka
1. Podatek dochodowy: deklaracje, informacje o decyzjach
TAK
www.emta.ee
Możliwość wypełniania, edytowania i śledzenia stanu swoich deklaracji podatkowych
2. Wyszukiwanie ofert pracy za pośrednictwem urzędów pracy
TAK
www.tootukassa.eeBaza ofert pracy wraz z krótką charakterystyką.
3. Pomoc społeczna
TAK
www.tootukassa.ee
www.eesti.ee

www.eesti.ee

www.hm.ee
Poszczególne świadczenia, tzn. pomoc bezrobotnym, zasiłki dla rodzin z dziećmi, opieka medyczna oraz pożyczki studenckie
mogą być realizowane za pomocą 4 linkowanych obok serwisów (połączonych ze sobą przy pomocy X Road)
4. Dokumenty osobiste: paszporty, prawo jazdy
NIE
wwww.mnt.ee
www.politsei.ee
Strony mają charakter wyłącznie informacyjny, wydanie dokumentów może mieć miejsce tylko podczas osobistej wizyty w urzędzie.
5. Rejestracja pojazdów
NIE
wwww.mnt.eeStrony mają charakter wyłącznie informacyjny, rejestracja pojazdów może mieć miejsce tylko podczas osobistej wizyty w urzędzie.
6. Pozwolenia na budowę
NIE
wwww.eesti.eeWydawanie pozwoleń należy do kompetencji samorządów.
7. Zgłoszenia policyjne (np. w sprawie kradzieży)
TAK
www.politsei.eeZgłoszenia na głównej stronie policji
8. Biblioteki publiczne
TAK
www.libdex.comMożliwość przeglądania katalogów i rezerwowania pozycji
9. Świadectwa (urodzin, ślubu): zkładanie wniosków i dostarczanie
NIE
www.eesti.eeWydawanie świadectw należy do kompetencji samorządów.
10. Zapisy na uczelnie wyższe/uniwersytety
TAK
www.sais.eeBaza danych uczelni połączona jest z bazą zawierającą informacje o wynikach matur, kandydaci mogą od razu dowiedzieć się o możliwości dostania się na dany kierunek.
11. Zgłoszenie przeprowadzki (zmiania adresu)
TAK
w3.andmevara.eeNa stronie znajduje się formularz, za pomocą którego zgłaszana jest zmiana miejsca zamieszkania.
12. Usługi związane z ochroną zdrowia
TAK
www.digilugu.eeBaza informacji o pacjencie połączona z systemem przypominania o wizytach.

Usługi dla przedsiębiorstw

Kategorie*Czy występuje tego typu wdrożenie TAK/NIElink do strony WWWKrótka charakterystyka
1. Świadczenia społeczne dla zatrudnionych
TAK
http://www.emta.ee/index.php?id=1595Podatek należny za pracownika może zostać zadeklarowany i uiszczony online.
2. Podatek od osób prawnych: deklaracje, powiadomienia
TAK
http://www.emta.ee/index.php?id=1839Pełen dostęp do deklaracji i informacji o zapłaconych podatkach
3. VAT: deklaracje, powiadomienia
TAK
http://www.emta.ee/?id=29268Pełen dostęp do deklaracji i informacji o zapłaconych podatkach
4. Rejestracja nowych przedsiębiorstw
TAK
ariregister.rik.ee
Rejestracja online przy użyciu eID, decyzję zatwierdza sąd.
5. Przekazywanie danych do biur statystycznych
TAK
https://estat.stat.ee/Istnieje od 2006 roku.
6. Deklaracje celne
TAK
http://www.emta.ee/index.php?id=1939Deklaracji można dokonać na każdym komputerze, wystarczy identyfikacja standardowa dla systemów rządowych.
7. Pozwolenia związane z ochroną środowiska
TAK
http://klis.envir.ee/Usługa w pełni transakcyjna
8. Zamówienia publiczne
TAK
https://riigihanked.riik.ee/Od 2001 roku wszystkie publiczne przetargi publikowane są w sieci.

 

Tagged: