FI: DigiTalkoot_

DigiTalkoot był wspólnym projektem realizowanym przez Bibliotekę Narodową Finlandii oraz firmę Microtask. Projekt był realizowany w okresie 8 lutego 2011 r. – 29 listopada 2012 r.

Celem DigiTalkoot była digitalizacja archiwów biblioteki w celu udostępnienia ich publiczności za pomocą Internetu. Digitalizacji podlegały w szczególności stare roczniki gazet, które przed uruchomieniem projektu zostały zeskanowane do należących do biblioteki baz danych z wykorzystaniem komputerowego rozpoznawania tekstu. Problemem było to, że wiele słów nie mogło być rozpoznanych komputerowo. Zwłaszcza, gdy jakość materiału źródłowego była niska materiał musiał być obrobiony ręcznie. W związku z tym projekt DigiTalkoot włączył wolontariuszy do udziału w digitalizacji tekstów, poprzez uruchomienie dla nich specjalnych aplikacji w formie gier punktujących rozpoznawanie nieczytelnych dla komputera słów oraz korektę zeskanowanych tekstów. Użytkownicy otrzymywali za swoją aktywność punkty i mogli konkurować między sobą. Gry były zrealizowane w formie atrakcyjnych wizualnie animacji.

W realizację Projektu DigiTalkoot zaangażowało się niemal 110 000 uczestników, którzy wykonali ponad 8 milionów „zadań” związanych z korektą słów. Wyniki pracy zostały włączone do zasobów Biblioteki Narodowej Finlandii.