FI: OPASNET

Opasnet powstał z inicjatywy Jouni Tuomisto i Mikko Pohjola, badaczy z National Institute for Health and Welfare w Helsinkach, zajmujących się wpływem środowiska na zdrowie człowieka. National Institute for Health and Welfare wspiera instytucjonalnie rozwój aplikacji. Opasnet jest stroną wiki, która opiera się na bezpłatnej i open-sourcowej platformie WikiMedia.

Celem Opasnet jest promowanie naukowego podejścia do projektowania i wdrażania polityk publicznych. Decyzje publiczne – zdaniem inicjatorów aplikacji – powinny opierać się na dowodach i rezultatach prowadzonych badań (evidence-based policy). Oznacza to konieczność przeprowadzania ewaluacji polityk publicznych (policy assessments), ocen wpływu (impact assessments) lub ocen ryzyka (risk assessments). Zdaniem inicjatorów aplikacji zbieranie informacji, danych i materiału empirycznego do badań, a także przeprowadzanie naukowej ewaluacji polityk publicznych jest znacznie bardziej skuteczne, jeśli w procesach tych uczestniczą wszyscy zainteresowani obywatele. Idea open assessment jest naczelną ideą przyświecającą Opasnet. Wszyscy zainteresowani, stosując się do reguł określonych przez inicjatorów aplikacji, mogą uczestniczyć w procesie naukowej ewaluacji polityk publicznych. Mogą – wykorzystując wiki – zamieszczać dane w Opasnet, wypowiadać się na temat prezentowanych przez badaczy ocen wpływu, przygotowywać własne oceny, etc.

Za pośrednictwem serwisu użytkownicy mogą komentować każdą stronę Opasnet – każda strona posiada odpowiadającą jej stronę przeznaczoną do dyskusji. Ponadto  istnieje specjalny formularz poświęcony argumentacji, określone są szczegółowe zasady obowiązujące uczestników dyskusji, efektem tego są bardziej uporządkowane dane wykorzystywane do otwartych ocen. Użytkownicy również mogą wypowiadać się w krótkich ankietach, w których przedstawiają swoje oceny dotyczące różnych zagadnień. Udział w badaniach ankietowych nie wymaga logowania. Strony Opasnet mogą podlegać ocenie społeczności internetowej  pod kątem ich naukowości i przydatności w procesach naukowego podejmowania decyzji publicznych.