FI: Oulu Urban Living Labs

Wdrożenie OULLabs to aplikacja opracowana przez University of Oulu. Partnerem projektu jest miasto Oulu.

Celem projektu jest stworzenie forum wymiany opinii i doświadczeń – środowiska testowego dla produktów i usług, które producenci zamierzają wprowadzić na rynek. Aplikacja została wdrożona przy udziale władz lokalnych miasta. Tego typu rozwiązania mają stanowić jeden z elementów wspierających rozwój lokalnego rynku, wsparcie dla przedsiębiorców, a tym samym realnie przekładają się na realizację strategii dla rozwoju gospodarczego i innowacyjności w regionie.

Projekt skierowany jest do przedsiębiorców, ale jego funkcjonowanie opiera się na współpracy z osobami prywatnymi. W ramach aplikacji dla każdego testowanego produktu tworzone jest środowisko testowe, rekrutowani są członkowie grup testowych oraz udzielane jest wsparcie specjalistów. Osoby prywatne, po rejestracji w serwisie, dołączają do wybranej przez siebie grupy testującej. Dalszy etap badania odbywa się wg scenariusza dostosowanego do potrzeb użytkownika serwisu (testy, grupy dyskusyjne, ankiety, wywiady itp.). Zalogowani użytkownicy serwisu mają wgląd do aktualnie trwających, jak i zakończonych już kampanii.

Na stronie projektu zamieszczone są krótkie opisy przeprowadzonych kampanii – w tym opis produktu/usługi jakiej dotyczyła kampania, cel, środki i metody realizacji oraz jej rezultaty.

Serwis nie jest promowany w portalach społecznościowych. Użytkownikom został jednak umożliwiony dostęp do serwisu z wykorzystaniem innych aplikacji internetowych (Facebook, Google +). Użytkownicy tych aplikacji mogą dzielić się swoimi aktywnościami w serwisie OULLabs poprzez zamieszczone wtyczki i pluginy.