Lista dokumentów dotyczących e-government dla Estonii

Nazwa
Rok publikacji
Opis
Link
PUBLIC INFORMATION ACT
2001
Ustawa obejmuje Państwo i jednostki lokalne, podmioty prawne zajmujące się prawem publicznym a także prywatne firmy, które zajmują się współpracą z sektorem publicznym uzupełniając ich kompetencje, w tym edukacyjne, opieki zdrowotnej, socjalne i innej usługi publiczne. Każda osoba może ubiegać się o każdą zarejestrowaną informację; instytucja ją przetrzymująca musi odpowiedzieć w ciągu pięciu dni roboczych. W przypadku zastosowania do celów badawczych można uchylić opłaty. Departamenty i inne podmioty przechowujące informację publiczną mają obowiązek utrzymywania stron internetowych a także publikowania obszernej listy informacji w sieci. Podmioty te są również zobowiązane do dbania o to by informacja nie stała się „przestarzała, nieprecyzyjna bądź wprowadzająca w błąd”. Ponadto zgłoszenia za pośrednictwem e-maili mają być traktowane jako oficjalne wnioski o udzielenie informacji. Ustawa reguluje również kwestie ponownego wykorzystania danych z sektora publicznego.---
INFORMATION SOCIETY SERVICES ACT
2004
Tworzy wymagania stosowne dla społeczeństwa informacyjnego i dostawców usług, jak również organizuje nadzór i wiarygodność w kwestii ich naruszenia.---
ELECTRONIC COMMNICATIONS ACT
2004
Ustawa dostarcza wymagań dla: publicznie dostępnych sieci elektronicznej komunikacji oraz usług komunikacyjnych:
- radiokomunikacji,
- zarządzania falami radiowymi,
- nadzoru państwa nad podporządkowaniem się do tych wymagań.
DIGITAL SIGNATURE ACT
2000
Nadaje jednakową wartość podpisowi odręcznemu i elektronicznemu, zobowiązuje również wszystkie instytucje publiczne do akceptowania podpisywanych elektronicznie dokumentów. ---
SYSTEM OD SECURITY MEASURES FOR INFORMATION SYSTEMS
2008
Regulacja ta ustanawia system mierników bezpieczeństwa dla systemów informacyjnych wykorzystywanych w przetwarzaniu informacji oraz zasobów informacyjnych gromadzonych w rządowych i lokalnych bazach danych. System składa się z procedury definiującej chroniące dane mierniki bezpieczeństwa oraz do opisu mierników organizacyjnych, fizycznych i zabezpieczeń IT, które mają zapewnić bezpieczeństwo danych. Regulacja nie dotyczy jednakże bezpieczeństwa systemów informacyjnych zawierających tajemnicę państwową. ---
Tagged: