Lista dokumentów dotyczących e-Government dla Stanów Zjednoczonych

Nazwa
Rok publikacji
Opis
Link
E-Government Act
2002
Ustawa wspiera zarządzanie i promocję elektronicznych rządowych usług i procesów poprzez ustanowienie Głównego Federalnego Oficera Informacyjnego ( Federal Chief Information Officer) działającego w ramach Biura Zarządzania i Budżetu (the Office of Management and Budget), który poprzez ustanowienie szerokich ram wskaźników, wymaganych przez opartą na internecie technologię informacyjną wspiera dostęp obywateli do rządowych informacji, usług oraz innych celów. www.gpo.gov
Digital Government StrategyZakłada przede wszystkim przeprowadzenie działań zmierzających do usprawnienia działania istniejących już narzędzi i usług elektronicznej administracji oraz lepszą koordynację wdrażania tych usług w przyszłości.Strategia ta obejmuje przede wszystkim działania z zakresu rozwoju narzędzi typu E-Gov 1.0, a także wdrażanie rozwiązań E-Gov 2.0 w niektórych obszarach działania.
Digital Government Strategy
Building a 21st Century Digital Government
2012
Dyrektywa prezydenckawww.whitehouse.gov
Executive Order 13571Ex. Order 13571
Executive Order 13576Ex Order 13576
Memorandum M-13-13Memorandum M-13-13
Open Government
Memorandum on Transparency and Open Government01/2009plan realizacji celów ogłoszonych przez prezydenta B. Obamę w pierwszym dniu sprawowania przez niego urzędu, obejmujących transformację amerykańskiej administracji w kierunku przejrzystości, partycypacji I współpracy z obywatelami. Strategia ta obejmuje m.in. włączanie obywateli w partycypację za pomocą aplikacji internetowych uruchamianych przez poszczególne agencje rządowe i instytycje rządowe. Strategia w obszarach realizowanych z wykorzystaniem technologii informatycznych obejmuje przede wszystkim działania zaliczane do obszaru E-Gov 2.0.www.whitehouse.gov
Open Government Directive12/2009 wskazuje sposoby, w jakie jednostki administracji centralnej powinny realizować założenia prezydenckiego „Memorandum on Transparency and Open Government”. Instrukcje dotyczą publikacji danych i informacji w sieci, poprawy ich jakości, stworzenia i instytucjonalizacji kultury otwartości oraz wprowadzenia rozwiązań, które by to wspierały - m.in. obowiązek publikacji zbiorów danych o wysokiej wartości na portalu data.gov, stworzenia centralnej strony internetowej monitorującej postępy podmiotów federalnych w realizowaniu wytycznych dyrektywy oraz stron poświęconych otwartości na portalach każdej z agend rządowych, a także publikacji szczegółowych planów działań dla każdej z agencji (Open Government Plans).www.whitehouse.gov
Open Gov Partnership for United StatesOpen Government Partnership website for the USwww.opengovpartnership.org
First Open Government First Open Government National Action Plan for the United States of America2011Plan działania realizujący założenia strategii Open Governmentwww.whitehouse.gov
Second Open Government National Second Open Government Nationa Action Plan for the United States of America2013Plan działania realizujący założenia strategii Open Governmentwww.whitehouse.gov
Raporty z realizacji Digital Government Strategy
Digital Government Strategy Progress Report for the U.S. Department of State
05/23/13www.state.gov
Digital Government Strategy: Milestone 2.1 for Customer-Facing Systems (APIs)
05/10/13www.state.gov
Digital Government Strategy: Milestone 7.1 for Customer-Facing Services (Mobile)
05/10/13www.state.gov
Open Data Plan and Inventory Schedule05/30/14www.state.gov
Open Data Plan and Inventory Schedule03/19/14www.state.gov