Lista dokumentów dotyczących e-government dla Wielkiej Brytanii

Nazwa
Rok publikacji
Opis
Link
FREEDOM OF INFORMATION ACT
2000
Tworzy jasne prawa statutowe dla każdego chętnego wnioskować o dostęp do informacji przetrzymywanej przez ciała w całym sektorze publicznym, w tym także z poważnymi restrykcjami. Nowo powołane biuro komisarza (Commissioner's Office) oraz trybunał informacyjny (Information Tribunal) zostaną wyposażone w szerokie kompetencje, a także obowiązki. Nowe regulacje dotyczyć będą szerokiej gamy władz publicznych, w tym także parlamentu, departamentów rządowych, władz lokalnych i innych podmiotów na terenie Anglii, Irlandii Północnej i Walii. Szkocja posiada własną ustawę o wolności informacji (Freedom of Information [Scotland] Act). www.legislation.gov.uk
DIGITAL ECONOMY ACT
2010
Ustawa dotyczy naruszeń praw autorskich online. Tworzy ona system, którego celem jest ułatwienie śledzenia a następnie pozwania osób, które nagminnie naruszają prawa autorskie.

www.legislation.gov.uk
ELECTRONIC COMMUNICATIONS ACT
2000
Ustawa o komunikacji elektronicznej tworzy prawną podstawę do wykorzystania elektronicznych podpisów w sektorach publicznym i prywatnym.www.legislation.gov.uk
ELECTRONIC SIGNATURES REGULATIONS
2002
Reguluje kwestie podpisu elektronicznego jako równoważną odręcznemu. www.legislation.gov.uk
RE-USE OF PUBLIC SECTOR INFORMATION REGULATIONS
2005
Reguluje kwestie ponownego wykorzystania informacji z sektora publicznego. www.legislation.gov.uk
UK Digital Strategy
2012
Strategia określa jak rząd brytyjski dokona przebudowy swoich strategii cyfrowych, dzięki czemu ludzie będą skłonni z nich korzystać. www.gov.uk
Digital Service Reform
---
Reforma Służby Cywilnej określa serię konkretnych i praktycznych działań, które doprowadzą do realnych zmian w służbie. www.gov.uk
Departament Digital Strategies
2013
Cyfrowa strategia rządu określa stopień w jakim rząd dokona przebudowy swoich uslug cyfrowych w celu ich uproszczenia i uczenienia bardziej wygodnymi w obsłudze, dzięki czemu obywatele będą skłonni z nich korzystać.

Każdy departament stworzył własną strategię cyfrową tłumaczącą w jaki sposób osiągną one cele założone przez główną strategię. Każdy z nich opracował także podsumowanie postępów jakich dokonano w 2013 roku oraz jaki jest plan na rok 2014.
www.gov.uk
Open Gov Partnership for United Kingdom
---
Podstrona Open Government Partnership dla Wielkiej Brytanii. www.opengovpartnership.org
Digital Britain Report
2009
Raport Digital Britain jest jednym z głównych zobowiązań rządu brytyjskiego w procesie budowania planu reformy administracyjnej oraz przyszłym programów legislacyjnych. www.gov.uk
UK National Action Plans
---
---
www.gov.uk