Nigeria: ReclaimNaija

ReclaimNaija – system obywatelskiego monitoringu wyborów w Nigerii, to jedno z wielu wdrożeń wykorzystujących oprogramowanie typu open source znane jako USHAHIDI.

Platforma ReclaimNaija umożliwia anonimowe zgłaszanie incydentów i nieprawidłowości zaobserwowanych podczas wyborów w Nigerii. W przypadku ReclaimNaija zgłoszenie może zostać przesłane w formie: wiadomości w ramach formularza kontaktowego uzupełnionej o zdjęcia, nagrania audio/video, komentarz, link do źródła w sieci, lokalizację; tweet’a (#reclaimnaija lub #NigeriaDecides); maila lub z wykorzystaniem telefonu: połączenie głosowe lub wiadomość sms. Użytkownicy serwisu na bieżąco mogą obserwować statystyki zgłoszonych nieprawidłowości wizualizowane w formie interaktywnej mapy. Na stronie znajduje się także wykaz wszystkich zgłoszeń, uporządkowanych chronologicznie, wg daty przesłania do systemu. Strona umożliwia filtrowanie nadesłanych zgłoszeń wg 6 kategorii.

USHAHIDI to system łączący w sobie trzy podstawowe funkcje – przesyłanie informacji, wizualizację przesłanych danych w formie interaktywnej mapy oraz system powiadomień i alarmowania w oparciu o otrzymane zgłoszenia. System USHAHIDI pozwala na umieszczanie informacji na mapie w zautomatyzowany sposób za pomocą: strony internetowej (formularz zgłoszeniowy), wiadomości e-mail, za pomocą serwisu społecznościowego Twitter, wiadomości SMS, rss/xml/csv, czy też aplikacji mobilnej (Android, iOS). System umożliwia nawiązanie kontaktu z wysyłającymi informacje, przy zachowaniu ich anonimowości.