NO: Data.Norge.no

Portal otwartych danych prowadzony jest przez agencję Difi odpowiedzialną za rozwój e-government w Norwegii. Jego celem jest promowanie kultury otwartości, zapewnienie nowych możliwości rozwoju gospodarki w oparciu o ponowne wykorzystanie danych publicznych oraz tworzenie nowych miejsc pracy w sektorze publicznym. Równocześnie ponowne wykorzystanie danych publicznych traktowane jest jako źródło innowacyjności i efektywności samego sektora publicznego. Portal adresowany jest więc nie tylko do obywateli, biznesu, NGO’s, ale również do innych podmiotów i jednostek administracji publicznej. Portal oferuje dwie podstawowe funkcje: 1) wyszukiwania danych oraz ich pobierania oraz 2) umieszczania danych otwartych w magazynie danych (data hotel) przez inne instytucje sektora publicznego. W magazynie danych przechowywane są dane w różnych popularnych formatach plików (CSV, XML, YAML, JSON, JSONP).

Na portalu obok zakładek Wyszukiwarka danych i Hotel danych, znajdziemy zakładkę z aplikacją z wykorzystaniem otwartych danych (znajdziemy tam wybrane przykłady ponownego wykorzystania danych publicznych), zakładkę Instrukcje (wytyczne dotyczące publikowania danych publicznych) oraz zakładkę Licencje z opisem warunków wykorzystywania danych publicznych.

Na stronie zalinkowany jest profil otwartych danych na Twitterze.