NO: Spør Barneombudet

Strona umożliwia dzieciom kontakt online z Ombudsmanem – rzecznikiem praw dziecka. Norwegia była pierwszym krajem na świecie w którym powołano instytucję Ombudsmana zajmującego się wyłącznie prawami dzieci (1981). Dzięki analizowanemu rozwiązaniu osoby poniżej 18. roku życia mogą zamieszczać bezpośrednio na stronie urzędu pytania dotyczące ich praw. Osoby zamieszczające pytania pozostają anonimowe – wpisują jedynie swoją płeć, wiek, temat pytania i właściwe pytanie. Pytania dotyczą różnych obszarów – relacji z rodzicami, relacji w szkole, nauczycieli, korzystania z mediów społecznościowych przez nieletnich, etc. Odpowiedzi zamieszczane są również na stronie Ombudsmana i widoczne dla wszystkich odwiedzających stronę. Pytania umieszczane są w kolejności wpisów na stronie i archiwizowane. Istnieje równocześnie możliwość przeglądania pytań w interesujących nas kategoriach tematycznych (np. Rodzina, Szkoła, Życie prywatne, Kto decyduje?, Prawa, Przyjaciele/Sympatie, Mobbing, Przemoc, Emocje, Więzi). Na stronie znajdują się linki do mediów społecznościowych (Twitter, Facebook, Youtube, Instagram). Są to oficjalne profile instytucji wdrażającej. Usługa cieszy się dużym zainteresowaniem. W 2014 roku Ombudsman otrzymał łącznie 1480 pytań od osób nieletnich.