NO: VARSLE OSS

Strona umożliwia zgłaszanie przypadków złego traktowania zwierząt, zagrożeń dla dobrostanu zwierząt, zatruć po spożyciu posiłków, napojów i innych spraw mających wpływ na bezpieczeństwo żywności w Norwegii (np. warunki sanitarne w restauracjach). Norweska Agencja ds. Bezpieczeństwa Żywności uruchomiła stronę po wejściu w życie ustawy o dobrostanie zwierząt 1 stycznia 2010 roku. Wdrożenie opiera się na prostym formularzu. Osoby zgłaszające zdarzenia/problemy mogą pozostać anonimowe. Zainteresowanie obywateli usługą stopniowo rośnie – w 2010 roku Agencja otrzymała 3288 zgłoszeń, w 2011 r. 8057, w 2012 r. – 8609, w 2013 r. – 8680, w 2014 r. – 10608. Informacje te są dla agencji bardzo ważne – pozwalają na sprawniejsze, szybsze i bardziej skuteczne zarządzanie dobrostanem zwierząt i bezpieczeństwem żywności w kraju. Każde zgłoszenie jest badane i w przypadku podejrzenia zaistnienia poważnych naruszeń podejmowane są natychmiastowe działania. W pozostałych przypadkach proces badania naruszenia jest bardziej rozłożony w czasie.