Nowa Zelandia: Loomio

Loomio to aplikacja online umożliwiająca organizację dyskusji i kolektywnego podejmowania decyzji na wskazane przez użytkowników tematy.

Aplikacja została zaprojektowana z myślą o zgromadzeniach o charakterze politycznym, w których opiniowanie bądź podejmowanie decyzji ma być realizowane w drodze ustrukturalizowanej dyskusji oraz głosowań. Aplikacja początkowo tworzona była przez grupę wolontariuszy, obecnie rozwijana jest przez powołane przez nich przedsiębiorstwo Loomio Co-operative Limited. Aplikacja jest udostępniana online w formule SaaS (Software as a Service), umożliwiając zarówno użytkownikom indywidualnym, jak i instytucjom publicznym oraz komercyjnym zakładanie kont użytkowników i tworzenie społeczności.

Każdy z użytkowników ma możliwość założenia swojego indywidualnego konta, a następnie dołączenia do istniejących społeczności lub założenia własnej. W ramach społeczności użytkownik może proponować tematy dyskusji, a następnie poddawać poszczególne propozycje pod głosowanie innych użytkowników. Każdy użytkownik może głosować: za, przeciw, neutralnie, lub zgłosić „blokadę” dyskusji. Ponadto mogą pojawiać się konkurencyjne propozycje, które również są poddawane pod głosowania.

Loomio jest coraz częściej wykorzystywane do konsultacji i głosowań przez instytucje rządowe. Ministerstwo Gospodarki Republiki Chińskiej (Tajwan) zdecydowało się na udostępnienie aplikacji uczestnikom organizowanej przez siebie Narodowej Konferencji Energetycznej jako narzędzia wspomagającego uczestnictwo w konferencji i zgłaszanie propozycji pod dyskusji: http://blog.loomio.org/2015/01/12/taiwans-ministry-of-economic-affairs-to-host-national-energy-conference-public-engagement-on-loomio/