PL: Budżet obywatelski Starego Sącza

Opisywane wdrożenie to aplikacja będąca wsparciem dla przeprowadzenia całego procesu budżetowania obywatelskiego w gminie Stary Sącz. Aplikacja została stworzona, aby umożliwić mieszkańcom, oprócz tradycyjnie składanych wniosków, przesyłanie propozycji budżetowych drogą elektroniczną.

Na stronie głównej na etapie zgłaszania projektów będzie dostępna funkcja zgłaszania projektów online, jest możliwość pobrania niezbędnych dokumentów i zapoznanie się z procedurą zgłoszenia projektów w sposób tradycyjny, można także przeglądać listę już zgłoszonych projektów, w tym także możliwe jest ich przeglądanie z poziomu mapy. Dodatkowo dostępne są aktualności dotyczące budżetu obywatelskiego, w tym np. spotkań informacyjnych dla mieszkańców.

Wszystkie zgłoszone projekty, po akceptacji ze strony obsługujących platformę, są wyświetlane na liście projektów i dodatkowo uwidaczniane na mapie. Użytkownik może zatem wybrać sposób, w jaki chce przeglądać zgłoszone projekty.

Wchodząc na strony poszczególnych projektów może zapoznać się z ich szczegółami i dodatkowo umieścić komentarz. Strona służy także jako kanał komunikacyjny pomiędzy urzędem a mieszkańcami, pojawiają się na niej aktualności dotyczące wszystkich wydarzeń związanych z budżetem obywatelskim. Użytkownicy są zatem twórcami treści – opisów projektów, jednak te treści przed publikacją muszą zostać zatwierdzone przez obsługujących platformę ze strony urzędu lub jego partnera projektowego. Użytkownicy są także uprawnieni do umieszczania komentarzy dotyczących poszczególnych projektów. Wszystkie pozostałe działania w ramach platformy są już zarezerwowane dla uprawnionych przedstawicieli urzędu.

Na etapie głosowania nad budżetem obywatelskim ze strony zniknie przycisk odsyłający do strony, na której można zgłaszać projekty, a pojawi się przycisk odsyłający do strony umożliwiającej głosowanie.

Po etapie głosowania na stronie pojawią się wyniki głosowania oraz lista projektów zatwierdzonych do realizacji, w opisach których pojawiać się będą informacje o postępach w realizacji. Po zakończeniu głosowania pojawią się wyniki oraz w dalszym ciągu uprawnione osoby z urzędu będą mogły edytować poszczególne, wybrane do realizacji, projekty, aby informować o ich realizacji, a użytkownicy nadal będą mogli komentować.

Strona nie wymaga logowania. Poprzez wypełnienie kolejnych pól i załączenie co najmniej skanu listy poparcia można dokonać zgłoszenia projektu. Projekt pojawia się na liście po trzech dniach od zgłoszenia, bo w tym czasie użytkownik ma jeszcze możliwość edycji zgłoszenia.