PL: Centralne Repozytorium Informacji Publicznej

Centralne Repozytorium Informacji Publicznej to aplikacja informatyczna, umożliwiająca dostęp i ponowne wykorzystywanie tzw. zasobów informacyjnych – “informacji publicznej o szczególnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności w państwie i rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz będących elementami zasobu informacyjnego jednostek informacji publicznej (np. tekst, raport, tabela, sprawozdanie, prezentacja, faktura, ustawa, notatka, rozporządzenie, pismo). Na bazie zasobów informacyjnych można budować innowacyjne produkty i usługi, np. aplikacje mobilne czy serwisy internetowe.”

Dostęp do informacji publicznych zgromadzonych w CRIP możliwy jest poprzez dedykowaną stronę www, dostępną pod adresem https://danepubliczne.gov.pl.

Użytkownicy serwisu mają dostęp do zasobów informacyjnych dotyczących poszczególnych obszarów (administracja publiczna, biznes i gospodarka, praca i pomoc społeczna itd.). Mogą oni przeszukiwać zasoby informacyjne wedle kryterium podmiotowego, po kategoriach lub słowach kluczowych oraz przy użyciu wyszukiwarki. Po wyszukaniu użytkownik ma dostęp do metadanych oraz linków powiązanych z zasobami i jednostkami informacji publicznej. Strona zawiera niezbędne informacje dotyczące wybranego przez użytkownika zasobu informacyjnego, w tym m. in. opis zasobu, warunki ponownego wykorzystania, datę udostępnienia, częstotliwość aktualizacji, adres, gdzie zasób można pobrać. Na stronie widoczne są także symbol i nazwa obszaru, do którego należy zasób oraz instytucja będąca dostawcą tego zasobu.

Na poziomie przeszukiwania informacji zgromadzonych w CRIP użytkownik może korzystać z zasobów serwisu anonimowo. Aplikacja CRIP przewiduje także tworzenie indywidualnych kont w systemie. Założenie konta wymaga podania adresu poczty elektronicznej oraz określenia hasła. Rejestracja i logowanie do serwisu jest konieczne w przypadku korzystania z funkcji systemu takich jak tworzenie indywidualnych zestawień zasobów informacyjnych lub dostępu do historii wyszukiwań – na stronie zasobu informacyjnego w przypadku, gdy zasoby przeszukuje zalogowany użytkownik, pojawia się dodatkowa funkcja „dodaj do obserwowanych”. Użytkownik zalogowany ma swój „kokpit”, w którym może przeglądać historię wyszukiwania oraz właśnie zasoby obserwowane. Dostępna jest także funkcja „usuń z obserwowanych”. Dodatkowo użytkownik może zgłosić uwagę (przygotowano do tego celu odrębny formularz) do danego zasobu informacyjnego. Uwaga nie pojawia się na stronie, tylko jest przesyłana do dostawcy zasobu lub administratora CRIP, w zależności od tego, jakiego adresata wybierze użytkownik.

System CRIP umożliwia korzystanie z serwisu (przeglądanie zasobów, ich tworzenie i edycja) za pośrednictwem API.

Serwis nie jest zintegrowany z portalami społecznościowymi, ani nie posiada profili ani kont w serwisach społecznościowych.