PL: Dobre Pomysły Krosno

Dobre Pomysły Krosno, to miejski portal konsultacyjno-opiniodawczy. W ramach serwisu obywatele mają możliwość zgłaszania swoich pomysłów dotyczących postulowanych rozwiązań w sprawach lokalnych problemów oraz potrzeb. Zgłaszane pomysły są następnie poddane pod dyskusję i głosowane.

Każdy nowy użytkownik po założeniu indywidualnego konta może od razu dodawać nowe propozycje zmian w swojej okolicy. Nowy pomysł dodawany jest przy pomocy specjalnego przycisku, użytkownik dostaje do dyspozycji pole opisu, w którym może dokładnie przedstawić swoją propozycję, dodać linki, uzasadnienie oraz grafiki. Po dodaniu pomysł jest widoczny dla pozostałych użytkowników portalu, którzy jednym kliknięciem mogą zagłosować „za” lub „przeciw” pomysłowi. Każdy użytkownik może ze swojego konta oddać jeden głos dziennie. Głosy „za” i „przeciw” są podliczane jako ogólna suma punktów, która następnie umieszcza pomysł w ogólnym rankingu portalu. Pomysły prezentowane na stronach serwisu są widoczne dla wszystkich jego użytkowników, również dla niezalogowanych obserwatorów. Funkcja głosowania dostępna jest jednak jedynie dla zarejestrowanych użytkowników.

Władze miasta lub innej organizacji samorządowej prowadzącej konsultacje zachęcają użytkowników do uczestnictwa w procesie tworzenia pomysłów poprzez system nagród, przyznawanych najaktywniejszym użytkownikom.

Portal zawiera w swojej strukturze funkcje społecznościowe, pozwalające na tworzenie indywidualnych kont, śledzenie wybranych wątków, angażowanie się w dyskusje (w systemie przypominającym klasyczne forum internetowe). Dla każdego z zarejestrowanych użytkowników prowadzona jest  „ścieżka kariery” – system zdobywania punktów za podejmowane w ramach serwisu aktywności – zgłaszanie nowych pomysłów, głosowanie oraz komentowanie. Użytkownicy o największej ilości zgromadzonych punktów na dalszym etapie realizacji projektu zostaną zaproszeni do dyskusji jako eksperci.

Projekt nie jest zintegrowany z zewnętrznymi portalami społecznościowymi.