PL: Jawny Lublin

Portal Jawny Lublin powstał jako oddolna inicjatywa jednej z lubelskich fundacji. Portal to przykład wykorzystania (w formie graficznej wizualizacji) danych publicznych.

Zgromadzone na stronie dane pochodzą z Urzędu Miasta Lublina i zostały udostępnione na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Celem portalu jest przekrojowe oraz atrakcyjne graficznie przedstawienie sumarycznych wydatków miasta.

Twórcy portalu pozwalają użytkownikom na dokładne prześledzenie na co wydawane są środki z miejskiego budżetu.  Dostępne na stronie funkcje umożliwiają m.in. skorzystanie z kalkulatora podatków, gdzie za pomocą suwaka można wybrać wysokość swoich miesięcznych (lub rocznych) dochodów brutto, a następnie sprawdzić jaka kwota, w formie podatków, trafia do budżetu miasta. W kolejnym kroku system wylicza, podając konkretne kwoty, na co w obrębie zadań samorządowych wydawane są pieniądze.

Ważnym elementem portalu Jawny Lublin, jest także publikowanie informacji na temat praw obywateli – ze szczególnym uwzględnieniem prawa dostępu do informacji publicznej. W ramach tak rozumianej inicjatywy obywatelskiej na stronach serwisu zostały opublikowane m.in. informacje na temat działań miejskich spółek – a w tym rejestr umów najważniejszych spółek miejskich.