PL: Nasza Kasa

Nasza Kasa to przykład aplikacji, której celem jest wizualizacja danych publicznych – wydatków budżetowych samorządów gminnych. Aplikacja pozwala użytkownikom dowiedzieć się skąd pochodzą i na co są wydatkowane pieniądze z budżetów poszczególnych samorządów gminnych. Dane prezentowane w Naszej Kasie pochodzą z Ministerstwa Finansów.

Jak informują twórcy aplikacji: „Zastosowane w aplikacji klasyfikacje wydatków i źródeł finansowania samorządów bazują na szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, ale nie stosują jej w sposób dosłowny. Zaproponowane grupowania dochodów i wydatków samorządów są autorską propozycją twórców aplikacji, której stworzenie było podyktowane chęcią maksymalnego przybliżenia danych o finansach samorządów lokalnych osobom niezajmującym się nimi na co dzień.”

Rola użytkowników aplikacji jest ograniczona do analizy danych, które prezentowane są głównie w postaci różnych wizualizacji – map, wykresów. Użytkownicy mogą poznać strukturę budżetu poszczególnych gmin, a także prześledzić zmiany, jakie w tej strukturze zachodziły w czasie. Na stronie głównej, oprócz odsyłaczy do podstron z informacjami o projekcie, słownika stosowanych pojęć, czy prostej instrukcji obsługi, użytkownik ma do dyspozycji wyszukiwarkę gmin. Wyszukiwarka pozwala wpisać (dostępne jest autouzupełnianie) nazwę gminy, której dane finansowe użytkownik chce przeanalizować. Jeżeli użytkownik nie wybierze żadnej gminy, to są mu prezentowane dane zbiorcze dotyczące wszystkich gmin w Polsce. Zakres publikowanych w ramach systemu informacji jest w przypadku każdej gminy taki sam. Niemniej, każdy użytkownik może zwiększyć szczegółowość prezentowanych danych finansowych (głównie wydatków gmin) i wybrać układ, w którym chce przeglądać dane (wg dziedzin lub typów).

Aplikacja zintegrowana jest z portalem społecznościowym Facebook – na stronie udostępniony został przycisk „Lubię to!” i „Udostępnij”.

Użytkownicy są zachęcani do tego, aby po analizie danych finansowych konkretnej gminy przejść na mojapolis.pl i zobaczyć, jak analizowana na naszakasa.org.pl gmina wypada na tle innych.