PL: Otwarta Warszawa

Otwarta Warszawa to przykład zastosowania rozwiązań crowdsourcingowych w przestrzeni miejskiej. Korzystając z serwisu użytkownicy (którymi najprawdopodobniej będą mieszkańcy Warszawy, chociaż nie ma żadnych ograniczeń, co do tego, kto się może rejestrować) mogą zgłaszać pomysły, które następnie będą przekazywane władzom miasta, a najciekawsze z nich będą nagrodzone i wdrożone.

Do pomysłu, oprócz opisu, można dołączyć zdjęcie i wskazać jego lokalizację. Serwis umożliwia komentowanie pomysłów, głosowanie na pomysły innych, przeglądanie pomysłów zgłoszonych w odpowiedzi na dane pytanie lub przeglądanie ich na mapie. Zgłaszanie pomysłów animowane jest poprzez zadawanie pytań przez administrujących serwisem, a zatem nie da się zgłosić pomysłu, który nie stanowi odpowiedzi na jedno z zadanych pytań. Nie ogranicza to istotnie elastyczności zakresu zgłaszanych pomysłów, gdyż dostępna jest kategoria tzw. luźnych pomysłów. Pomysły oceniane są przez innych użytkowników oraz przez jury, którego skład jest inny dla każdego pytania.

Na stronie głównej na uwagę zwracają pytania, które mają prowokować do poszukiwania usprawnień, nowych pomysłów w poszczególnych obszarach. Oprócz pytań, użytkownik widzi także ile pomysłów zostało zgłoszonych w odpowiedzi na dane pytanie, czy przewidziana jest nagroda za najlepsze pomysły, jaka to kategoria pomysłów itp. Użytkownik może także bezpośrednio z tego poziomu przejść do dodania swojego pomysłu. Z poziomu strony głównej użytkownik może przejść do mapy pomysłów, do podstrony logowania/rejestrowania, aktualności oraz wszystkich pozostałych podstron serwisu (tradycyjne menu dostępne na dole strony).

Podstrona z mapą pomysłów pozwala użytkownikowi (również niezalogowanemu) na przeglądanie zgłoszonych pomysłów na mapie Warszawy. Po wybraniu „pinezki” otwiera się opis pomysłu. Dodatkowo jest możliwość filtrowania pomysłów wg kategorii (transport, kultura, zielono mi, luźny pomysł itp.). Zalogowani użytkownicy mogą głosować na pomysł, klikając w serduszko na karcie opisu pomysłu.

Po zalogowaniu w menu na górze strony pojawia się dodatkowy odsyłacz – głosuj. Po wyrażeniu chęci głosowania przez użytkownika wyświetla się okno z dwoma pomysłami, które stanowią odpowiedź na to samo pytanie, a użytkownik musi zadecydować, który z nich jest lepszy.

Serwis zawiera moduł aktualności prezentowanych w postaci bloga. Zapewniona jest także integracja z portalami społecznosciowymi Facebook, Twitter oraz Google+.