PL: Otwarte Zabytki

Otwarte Zabytki to serwis poświęcony polskim zabytkom. W ramach serwisu użytkownicy mogą przeglądać bazę zabytków, wykorzystując dostępną na stronie wyszukiwarkę, lub też wziąć czynny udział w współtworzeniu zasobów online. Zalogowani użytkownicy mogą uzupełniać strony z informacjami o poszczególnych zabytkach bądź też po upewnieniu się, że danej pozycji nie ma w bazie, dodawać nowe zabytki.

Podstawowym elementem strony głównej jest wyszukiwarka zabytków, które znajdują się już w bazie serwisu. Oprócz wyszukiwarki zamieszczono także odnośniki do podstron umożliwiających logowanie / rejestrację, dodawanie nowych zabytków, podstron zawierających informacje o projekcie, o przygotowanych widżetach, które można wykorzystać na innych stronach itp.

Publikowane informacje o zabytkach obejmują nazwę, lokalizację, datę powstania, numer w rejestrze, ważne daty, opis itp. Ponadto opis zabytku obejmować może także anegdoty, ciekawostki, legendy związane z zabytkiem, umieszczenie dokumentów urzędowych zawierających informacje o zabytku, widżetów dla zabytku, zdjęć zabytku, linków do innych stron dot. zabytku. Można także ustawić alert, jeżeli zabytek wymaga opieki.

Przy każdym zabytku znajduje się oznaczenie czy zamieszczone informacje zostały sprawdzone. Sprawdzenie oznacza, że dane o zabytku zostały co najmniej częściowo zweryfikowane, ale mogą wymagać dopracowania. W celu sprawdzenia wiarygodności przesyłanych informacji autorzy każdorazowo proszeni są o wskazanie źródła informacji.

W ramach serwisu w pierwszej kolejności udostępnione zostały zabytki z rejestru zabytków. Opisy poszczególnych pozycji w bazie bywają uzupełnione o dodatkowe informacje i powiązane z dokumentami, zdjęciami itp. dodanymi już przez innych użytkowników. Wszystkie zabytki są zlokalizowane na interaktywnej mapie (aplikacja Google Maps). Przy funkcji dodawania nowych zabytków serwis wykorzystuje funkcję geolokalizacji użytkownika.

Na stronie dostępne są także widżety, które ułatwiają wykorzystanie danych o otwartych zabytkach. W formie widżetu dostępna jest m.in. aplikacja „Spacerownik”, która służy do stworzenia spaceru po zabytkach z bazy Otwartych Zabytków.

Serwis umożliwia także pobranie informacji – całej bazy Otwartych Zabytków lub tylko danych pochodzących z rejestru zabytków, należące do Domeny Publicznej. Warto zauważyć, że w serwisie dostępne są także gotowe scenariusze lekcji. Twórcy serwisu chcą w ten sposób zachęcić nauczycieli i animatorów do korzystania ze scenariuszy edukacyjnych wykorzystujących zasoby projektu “Otwarte Zabytki”.

Serwis Otwarte Zabytki obejmuje również aplikację mobilną o tej samej nazwie. Aplikacja umożliwia przesyłanie informacji (w formie ankiety, opisu, zdjęcia) o stanie zachowania zabytkowych obiektów. Na dzień opisu wdrożenia aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemem Android.

Serwis Otwarte Zabytki zintegrowany jest z portalem Facebook – posiada swoją stronę profilową oraz stosuje logowanie z wykorzystaniem profilu na Facebook’u .