PL: #Polska – Official promotional website

#Polska- oficjalny portal promocyjny

http://www.polska.pl

1. Implementation procedure

Name of the institution running website/application:Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP