PL: Sejmometr

Sejmometr to jedna z kilku aplikacji opracowanych w ramach projektu _MojePaństwo przez Fundację e-Państwo.

Aplikacja opiera się na wykorzystaniu danych publicznych dotyczących aktywności i jakości pracy polskich parlamentarzystów – członków Sejmu. Na łamach portalu zamieszczone zostały informacje na temat: frekwencji na posiedzeniach Sejmu, wystąpień  podczas obrad, statystyki głosowania (w tym informacje na temat głosowań wbrew linii klubu, którego poseł jest członkiem – oznaczone jako bunt), informacje na temat złożonych interpelacji. Ponadto portal publikuje informacje profilowe na temat każdego członków izby niższej polskiego parlamentu – w tym kim poseł jest z zawodu, kiedy się urodził, a także dane na temat współpracowników, oświadczeń majątkowych i rejestru korzyści.

Portal Sejmometr to także liczne zestawienia statystyczne – wizualizacja składu Sejmu pod względem proporcji kobiet i mężczyzn (przedstawione za pomocą wykresu kołowego), dane na temat wydatków posłów (podróże, diety, zapomogi, pożyczki, korzystanie z domu poselskiego) oraz liczbowe i merytoryczne informacje na temat postępowań przed Komisją Etyki Poselskiej.

Informacje w ramach portalu są publikowane zbiorczo dla wszystkich posłów lub też dla każdego z posłów osobno. Tym samym portal daje możliwość prześledzenia informacji na temat aktywności oraz uzyskanych świadczeń z tytułu sprawowania mandatu dla każdej interesującej nas osoby.

Wyszukiwanie posłów możliwe jest za pomocą wyszukiwarki, z listy alfabetycznej lub też przy użyciu listy klubu poselskiego.

Portal zajmuje się także publikowaniem projektów ustaw (wraz z informacją o tym jaki klub złożył projekt oraz na jakim etapie procedowania obecnie się znajduje). Wydzielona część portalu dotyczy publikowania informacji o pracach Sejmu –  w tym nad jakimi projektami ustaw były prowadzone prace, jakie projekty zostały przyjęte, jakie odrzucone, a jakie skierowane do dalszych prac.

Fundacja ePaństwo udostępnia klucz API właściwy dla wszystkich aplikacji dostępnych pod witryną mojepanstwo.pl.