PL: Warszawa 19115

Aplikacja Warszawa 19115 to miejski mobilny system zgłoszeń awarii i zdarzeń wymagających interwencji służb miejskich. Wdrożenie zostało stworzone przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. System funkcjonuje w formie serwisu internetowego (http://warszawa19115.pl/) oraz pod postacią aplikacji mobilnej do zainstalowania na smartfonach.

Projekt zakłada współpracę z mieszkańcami w zarządzaniu sprawami miejskimi. Użytkownicy serwisu mogą przesyłać do systemu informacje na temat zdarzeń, które ich zdaniem wymagają podjęcia interwencji. Twórcy aplikacji wyłonili 9 podstawowych kategorii zdarzeń, merytorycznie zbieżnych z podstawowymi zadaniami gminy. Każda z kategorii wskazuje na kilka do kilkunastu podkategorii, do której zgłaszający zobowiązani są przyporządkować zgłaszane przez siebie zdarzenia. Dla zdarzeń niedających się zaklasyfikować do żadnej z zaproponowanych kategorii i podkategorii udostępniona została opcja „inne”.

Każde zgłoszenie złożone jest z trzech elementów – zdjęcia, opisu oraz lokalizacji (dla zlokalizowania miejsca zdarzenia aplikacja wykorzystuje Google Maps).

Zgłoszenia mogą być wysyłane anonimowo, niemniej uzyskanie informacji zwrotnej na temat zgłoszenia, podjętych interwencji wymaga uzupełnienia danych kontaktowych (email, nr telefonu, imię i nazwisko) oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych. Potwierdzenie wysłania zgłoszenia oraz informacje o statusie zgłoszenia przesyłane są do użytkowników mailowo. Użytkownicy aplikacji mobilnej poprzez odpowiednią pozycję w menu mają na bieżąco wgląd w historię swoich zgłoszeń.

Aplikacja aktualnie nie jest zintegrowana z serwisami społecznościowymi.