Polska: Moje Państwo

Portal MojePaństwo.pl to przykład aplikacji, która opiera się na wykorzystaniu danych publicznych na temat funkcjonowania instytucji publicznych. Aplikacja została stworzona przez warszawską fundację ePaństwo. Strona oferuje dostęp do wielu danych publicznych, prezentowanych w przejrzysty i atrakcyjny graficznie sposób. Serwis wykorzystuje w tym celu między innymi wtyczki Google Maps i grafy obrazujące sieci społecznościowe.

Serwis zawiera informacje o budżecie i wielu wydatkach najważniejszych instytucji centralnych, a także poszczególnych samorządów (Moja gmina). Twórcom udało się między innymi dokonać zestawienia wszystkich biuletynów informacji publicznej i stron jednostek samorządowych, od gmin po województwa.

 

Użytkownik ma także możliwość bez rejestracji przygotować i wysłać oficjalne pismo do danego urzędu, pismo zostanie wysłane bezpośrednio z serwisu bez konieczności wyszukiwania przez użytkownika konkretnego kontaktowego adresu email.

Inne funkcje oferowane przez portal MojePaństwo.pl to:

  • dział danych publicznych połączony z wyszukiwarki, za pomocą której użytkownik może: znaleźć informacje i sprawozdania wielu podmiotów, w tym raporty organizacji pożytku publicznego, dowiedzieć się kim są czołowi członkowie tych organizacji i z jakimi jeszcze strukturami są powiązani – graficzna forma prezentacji danych z wykorzystaniem m.in. grafów,
  • informacje o wymianie handlowej – graficzne przedstawienie danych w postaci dużej mapy politycznej świata, gdzie po najechaniu kursorem na dany kraj wyświetla się okienko informujące o wartości polskiej wymiany handlowej z tym państwem oraz informacje o ujemnym lub dodatnim bilansie,
  • wydatki posłów – wydatki członków polskiego parlamentu przedstawione graficznie w postaci żartobliwej animacji bądź w formie tabeli,
  • monitoring mediów – baza wiedzy na temat aktywności głównych trendsetterów działających na Twitterze i najważniejszych tematów poruszanych na tym portalu,
  • informacja na temat kosztów wyjazdów ponoszonych przez państwo na rzecz polskich posłów do Sejmu,
  • aplikacja Sejmometr – analiza aktywności posłów w Sejmie.