Poziom wdrożeń rozwiązań E-Gov dla Estonii

CategoryFactor level for 2009Factor level for 2013
PKB per capita16 150.019 282.3
Poziom bezrobocia6,2 %10,9 %
IDI (Wskaźnik Rozwoju Technologii Teleinformatycznych - ICT Development Index)6,16*7.68
HDI - (Wskaźnik Rozwoju Społecznego - Human Development Index)0.830*0.840
EGDI (Total (Wskaźnik rozwoju e-government - Total - E-Government Development Index - Total)0.69650.8180
OSI (Online Service Index, EGDI component)0.50160.7717
TII (Telecommunication Infrastructure Index EGDI component)0.62730.7934
HCI (Wskaźnik Kapitału Ludzkiego - Human Capital Index EGDI component)0.96660.8889
OSI Stage 3 (Indeks Usług Online Poziom 3: Serwisy transakcyjne, składnik EGDI - Online Service Index Stage 3: Transactional services, EGDI component)3856
OSI Stage 4 (Indeks Usług Online Poziom 3: Połączone usługi, składnik EGDI Online Service Index Stage 4: Connected services, EGDI component)2159
EPI (Indeks e-partycypacji; E-Participation Index)0.68570.7647
EPI (E-Participation Index)0.24290.4902

(*) dane dla roku 2010

Metodologia doboru wskaźników i źródła danych

Lista dokumentów dotyczących E-government dla Estonii

 

Tagged: