Poziom wdrożenia rozwiązań E-Gov dla Norwegii

CategoryFactor level for 2009Factor level for 2013
PKB per capita47 151.747 246.3
Poziom bezrobocia2,6 %3,6 %
IDI (Wskaźnik Rozwoju Technologii Teleinformatycznych - ICT Development Index)7.6*8.39
HDI - (Wskaźnik Rozwoju Społecznego - Human Development Index)0.939*0.944
EGDI (Total (Wskaźnik rozwoju e-government - Total - E-Government Development Index - Total)0.80200.8357
OSI (Online Service Index, EGDI component)0.73650.7559
TII (Telecommunication Infrastructure Index EGDI component)0.68300.8133
HCI (Wskaźnik Kapitału Ludzkiego - Human Capital Index EGDI component)0.98840.9380
OSI Stage 3 (Indeks Usług Online Poziom 3: Serwisy transakcyjne, składnik EGDI - Online Service Index Stage 3: Transactional services, EGDI component)6944
OSI Stage 4 (Indeks Usług Online Poziom 3: Połączone usługi, składnik EGDI Online Service Index Stage 4: Connected services, EGDI component)1756
EPI (Indeks e-partycypacji; E-Participation Index)0.50000.6863

(*) dane dla roku 2010

Metodologia doboru wskaźników i źródła danych

Dokumenty e-government dla Norwegii