Poziom wdrożenia rozwiązań E-Gov dla Polski

KATEGORIAWartość wskaźnika za rok 2009Wartość wskaźnika za
rok 2013
PKB per capita16 625.918 677.3
Poziom bezrobocia9.7 %10.3%
IDI (Wskaźnik Rozwoju Technologii Teleinformatycznych - ICT Development Index)5.95*6.60
HDI - (Wskaźnik Rozwoju Społecznego - Human Development Index)0.8260.834
EGDI (Total (Wskaźnik rozwoju e-government - Total - E-Government Development Index - Total)0.55820.6482
OSI (Online Service Index, EGDI component)0.38730.5433
TII (Telecommunication Infrastructure Index EGDI component)0.33740.5618
HCI (Wskaźnik Kapitału Ludzkiego - Human Capital Index EGDI component)0.95520.8396
OSI Stage 3 (Indeks Usług Online Poziom 3: Serwisy transakcyjne, składnik EGDI - Online Service Index Stage 3: Transactional services, EGDI component)1042
OSI Stage 4 (Indeks Usług Online Poziom 3: Połączone usługi, składnik EGDI Online Service Index Stage 4: Connected services, EGDI component)1326
EPI (Indeks e-partycypacji; E-Participation Index)0.24290.4902

(*) dane dla roku 2010

Metodologia doboru wskaźników i źródła danych

Lista dokumentów dotyczących E-government dla Polski

Tagged: