Poziom wdrożenia rozwiązań E-Gov dla USA

CategoryFactor level for 2009Factor level for 2013
PKB per capita43 169.645 665.4
Poziom bezrobocia7,2 %7,3 %
IDI (Wskaźnik Rozwoju Technologii Teleinformatycznych - ICT Development Index)7.09*8,09
HDI - (Wskaźnik Rozwoju Społecznego - Human Development Index)0.908*0.914
EGDI (Total (Wskaźnik rozwoju e-government - Total - E-Government Development Index - Total)0.85100.8748
OSI (Online Service Index, EGDI component)0.93650.9449
TII (Telecommunication Infrastructure Index EGDI component)0.64490.7406
HCI (Wskaźnik Kapitału Ludzkiego - Human Capital Index EGDI component)0.96910.9390
OSI Stage 3 (Indeks Usług Online Poziom 3: Serwisy transakcyjne, składnik EGDI - Online Service Index Stage 3: Transactional services, EGDI component)11577
OSI Stage 4 (Indeks Usług Online Poziom 3: Połączone usługi, składnik EGDI Online Service Index Stage 4: Connected services, EGDI component)2194
EPI (Indeks e-partycypacji; E-Participation Index)0.75710.9216

(*) dane dla roku 2010

Metodologia doboru wskaźników i źródła danych

Lista dokumentów e-government dla Stanów Zjednoczonych