Poziom wdrożenia rozwiązań E-Gov dla Wielkiej Brytanii

CategoryFactor level for 2009Factor level for 2013
PKB per capita33 757.434 776.6
Poziom bezrobocia5,05 %7,02 %
IDI (Wskaźnik Rozwoju Technologii Teleinformatycznych - ICT Development Index)7.6*8,05
HDI - (Wskaźnik Rozwoju Społecznego - Human Development Index)0.895*0.892
EGDI (Total (Wskaźnik rozwoju e-government - Total - E-Government Development Index - Total)0.81470.8695
OSI (Online Service Index, EGDI component)0.77460.8976
TII (Telecommunication Infrastructure Index EGDI component)0.71640.8534
HCI (Wskaźnik Kapitału Ludzkiego - Human Capital Index EGDI component)0.95420.8574
OSI Stage 3 (Indeks Usług Online Poziom 3: Serwisy transakcyjne, składnik EGDI - Online Service Index Stage 3: Transactional services, EGDI component)7163
OSI Stage 4 (Indeks Usług Online Poziom 3: Połączone usługi, składnik EGDI Online Service Index Stage 4: Connected services, EGDI component)2588
EPI (Indeks e-partycypacji; E-Participation Index)0.77140.9608

(*) dane dla roku 2010

Metodologia doboru wskaźników i źródła danych

Lista aktów prawnych i dokumentów dotyczących e-government dla Wielkiej Brytanii