SE: DRUGLE

Drugle to przykład wykorzystania danych i rejestrów publicznych dla opracowania aplikacji internetowej. Aplikacja Drugle to semantyczna wyszukiwarka produktów medycznych i farmakologicznych.

Aplikacja powstała w 2009 roku. Inicjatorem i sponsorem aplikacji jest Karolinska Institutet, a pierwszą instytucją zarządzającą była firma Seibo Software Studios. W styczniu 2011 roku wszelkie prawa intelektualne i komercyjne przeniesione zostały na Foundation Swedish Institute for Drug Informatics (SIDI).

Aplikacja jest adresowana zarówno do indywidualnych użytkowników – pacjentów, osób przyjmujących leki, korzystających z produktów farmaceutycznych, czy też poszukujących informacji na ten temat, ale także do innych grup użytkowników – w tym personelu medycznego (lekarze, pielęgniarki), badaczy i naukowców, studentów medycyny, pracowników instytucji opieki zdrowotnej i innych.

Aplikacja Drugle jest aplikacją ogólnodostępną i w podstawowej wersji oddaną do bezpłatnego użytku. Niemniej liczba wniosków z danego IP jest ograniczana w czasie – na 24 godziny. Dla większej liczby wniosków, użytkownik musi zarejestrować konto i złożyć opłatę. Instalacja wersji demonstracyjnej jest bezpłatna i nieograniczona. Jednak może być ona odwołana lub zmodernizowana w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Wyszukiwanie można sprecyzować poprzez użycie następujących filtrów: nazwa leku, skład ilościowy, postać farmaceutyczna, wskazania terapeutyczne, dawkowanie, przeciwwskazania, interakcje, efekty uboczne.

Serwis nie jest zintegrowany z portalami społecznościami, nie posiada także profili ani kont w serwisach społecznościowych.