UE: Economic Indicators

Economics indicators to przykład wykorzystania danych publicznych oraz danych statystycznych gromadzonych przez EUROSTAT. Serwis uwzględnia dane statystyczne w zakresie kilku wybranych wskaźników makroekonomicznych takich jak: bezrobocie, inflacja, deficyt budżetowy, dług publiczny, koszty pracy, PKB. Dane prezentowane są w formie graficznej – wykresy.

Użytkownik serwisu, korzystając z panelu menu sam wybiera zakres interesujących go danych (wskaźnik makroekonomiczny) oraz obszar, którego dotyczyć mają prezentowane zestawienia – państwo lub obszar UE. Aplikacja umożliwia obserwacje danych w wybranym okresie czasu (np. miesiąc) lub przegląd zmian, zachodzących w ciągu ostatniego roku.  Na stronie zaprezentowane są wykresy dotyczące zharmonizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych (HICP). Dzięki graficznej prezentacji tych danych, możliwe jest np. porównanie poziomu inflacji w wybranych krajach lub w odniesieniu do całego obszaru UE.

Wdrożenie realizowane jest przez Eurostat. Serwis jest ogólnie dostępny. Korzystanie ze zgromadzonych tam informacji nie wymaga ani rejestracji ani logowania.