UE: iMENTORS

iMentors to aplikacja, której zadaniem jest zbieranie i udostępnianie informacji na temat inwestycji infrastrukturalnych oraz usprawnienie wymiany opinii i informacji pomiędzy użytkownikami serwisu. Celem platformy jest gromadzenie informacji o tzw. e-infrastrukturze (sieci, infrastruktura badawcza, projekty, organizacje), czyli zasobach, które mogą być użyteczne dla naukowców, władz, firm ICT i innych interesariuszy, dla których informacja o już funkcjonującej e-infrastrukturze jest kluczowa w procesach podejmowania decyzji (np. o nowych inwestycjach, przy planowaniu badań itp.).

Platforma pozwala na przeszukiwanie e-infrastruktury, która została już opisana na platformie i do tego celu użytkownik nie musi być zalogowany. Opcje przeszukiwania są rozbudowane i pozwalają na precyzyjne zadanie zapytania. Dane o e-infrastrukturze dostępne są także z poziomu mapy. Obok każdego wyszukanego zasobu pojawiają się przyciski oznaczające akcje, jakie można wykonać na danym zasobie (w przypadku tego typu e-infrastruktury można: zapoznać się ze szczegółowym opisem, zobaczyć jego lokalizację na mapie, dodać do obserwowanych oraz edytować).

Zalogowani użytkownicy mogą dodawać nowe pozycje dotyczące różnych typów e-infrastruktury. Zalogowani użytkownicy mogą także używać platformy w celu nawiązania kontaktu z innymi użytkownikami, w tym osobami, które wprowadziły informacje o danej e-infrastrukturze lub są z nią powiązane. Użytkownik dysponuje bowiem skrzynką mailową. Może także ustawić, jakie powiadomienia chce otrzymywać, np. o zmianach dotyczących określonej e-infrastruktury.