UK: Budget Simulator

Budget Simulator to aplikacja przygotowana przez brytyjską firmę Delib, specjalizującą się w tworzeniu narzędzi umożliwiających zaangażowanie obywateli w życiu publicznym i wzmocnienie ich pozycji. Aplikacja pozwala obywatelom na aktywne zaangażowanie w konsultacje budżetu danej jednostki samorządowej. Badane wdrożenie dotyczy konsultacji budżetu lokalnego prowadzonych przez radę miasta Derby (Wielka Brytania) i jest jednym z wielu wdrożeń aplikacji Budget Simulator zrealizowanych przez firmę Delib. Obywatel za pomocą wizualizującego poziom wydatków budżetowych w danej kategorii wirtualnego suwaka może zmienić zakres wydatków na wybrane usługi publiczne. Każda zmiana (symulacja) powoduje wyświetlenie komentarza na temat konsekwencji obniżenia lub podwyższenia wydatków. Użytkownikiem aplikacji może być dowolna osoba, jednak zalecane jest, by był to mieszkaniec gminy, w której prowadzone są konsultacje. Aplikacja zachęca do wypełnienia formularza rejestracyjnego, jednak nie jest on obowiązkowy. W przypadku podania danych osobowych oraz adresu mailowego użytkownik będzie na bieżąco informowany o postępach konsultacji społecznych.

Do tej pory Budget Simulator zdobył zaufanie ponad 80 organizacji rządowych na trzech kontynentach (Europa, Ameryka Północna oraz Australia). Firma Delib zapewnia, że aplikacja może być przetłumaczona na wybrany język oraz dostosowana do specyfiki lokalnego budżetu. Dodatkowo posiada ona wysokie walory wizualne, które mogą być dostosowane do wytycznych zainteresowanej jednostki publicznej (pełna personalizacja). Aplikacja jest łatwa w obsłudze i można z niej korzystać przy użyciu komputera, smartphona oraz tableta. Aplikacja jest płatna – zaawansowana wersja kosztuje ok. £5,000.