UK: Budget Simulator

Budget Simulator – Derby City Council

http://yourmoneyyourviews.budgetsimulator.com/

1. Implementation procedure

Name of the institution running website/application:Delib (www.delib.net)
Type of the institution running website/application:

an implementation carried out by a non-governmental institution or a private entity

Source of financing:

private resources - companies

Year of launching the website/application: 2010/2013 (for Derby)
Service's/application's rating:

2. Implementation's characteristics

Budget Simulator is an application developed by Delib, a Britain-based company specializing in creating tools strengthening the role of citizens and increasing their participation in public life. The application enables citizens to actively participate in the allocation of a given governmental body’s budget. The aim of the analysed implementation is to bring citizens into the process of setting of the budget for 2015/16 to be spent by the City Council of Derby, Great Britain. It constitutes one of the many implementations of the Budget Simulator application carried out by the Delib company. With the use of a virtual slider visualizing the level of budget expenditure in a given category, a citizen can change the amount of money to be spent on chosen public services. After every made change (simulation), the user is provided with a comment on the consequences of increasing or cutting a given expenditure. The application can be used by anyone, bust most welcome are opinions voiced by the inhabitants of the district where the consulting is taking place. Users are encouraged to fill the registration form, but they are not obliged to do so. In case of providing personal data and an e-mail address, a user will be regularly informed about the progress of social consultations.

So far, the Budget Simulator has been used by over 80 government organisations on three continents (Europe, Northern America and Australia). The Delib company declares that it can be translated into any language and adjusted to the needs and adjusted to the specificity of any local budget. Additionally, it is highly attractive in terms of visual solutions that can be tailored to the needs of an interested public entity (full personalization). The application is user-friendly and can be used via computers, smartphones and tablets. Full access to the application’s advanced version costs approx. £5,000.

3. Detailed description categories

Type of the service's/application user:
 • G2C: citizens
 • G2B: business
 • G2G: state administration (and possibly the site owner. Others)
The application service's usage area:
 • participation and opinions ("we inform and talk")
A communication - an indication of all the media and dissemination
 • Independent website dedicated to the application / solution eGov
Access to the full functionality of the service
 1. Access to the service is not required to verify the identity of users / does not require registration of your account.
Tracking of user's activity:
 • without verification / automatic verification
The service's/application's usage areas
 1. The public consultation the government dialogue with citizens, eg. On infrastructure solutions
Forms of interaction with users:
 1. Games, simulations
 2. Comments
Service's/Application's integration to social networking sites
 • No
Availability of service/application use instruction
 • Simple description -
Is the connection encrypted?
 • Yes

4. Service's/Application's integration with social networking sites

As for:
The project hasn't its profiles on networking sites:

5. Screen gallery

Homepage A website providing information on public consultations on the budget proposed to the City Council of Derby, Great Britain << Strona główna Strona informująca o prowadzonych konsultacjach na temat budżetu proponowanego dla Rady Gminy Derby w Wielkiej Brytanii >>

The homepage features information on the way in which the Council of holding public consultations on the proposed budget, a short description of the budget and contacts to the persons responsible for consultations. From the frame on the right side users know that the Council needs to save around £60 million over the next three years. The homepage also provides the time framework for consultations (from 21/07/2014 till 31/03/2015). << Na stronie głównej znajdziemy informację Rady Gminy na temat sposobu przeprowadzenia publicznych konsultacji proponowanego budżetu, krótką charakterystykę budżetu oraz kontakt do osób odpowiedzialnych za konsultacje. Dzięki ramce po prawej stronie, dowiemy się, że w nadchodzących trzech latach Rada Gminy Derby musi znaleźć oszczędności rzędu £60 mln. Użytkownik na stronie głównej zapozna się także z ramami czasowymi konsultacji (w tym przypadku są one prowadzone od 21/07/2014 do 31/03/2015). >>

A page showing the current allocation of the budget, expenditures falling into several categories. The main characteristics of all categories are briefly described. Displayed on the bar at the top of the website are the amount of current total expenses and the overspend, the amount by which the budget should be reduced to achieve the desired state of affairs. << Strona pokazująca aktualną alokację budżetu, z podziałem na kategorie przeznaczenia wydatków. Każda kategoria opatrzona jest krótką charakterystyką. Na górnym pasku pokazane są aktualne wydatki oraz informacja o jaką sumę należy zredukować budżet, by uzyskać optimum kosztów. >>

A user uses the slider to decide on the amounts by which expenditures on particular public services will be reduced. << Użytkownik za pomocą suwaka decyduje o jaką kwotę zredukowane zostaną wydatki na poszczególne usługi publiczne. >>

A user is informed, in the form of a short note, about the consequences of his/her decision to reduce the expenditure on a given service. << Użytkownik ma możliwość sprawdzenia konsekwencji swojej decyzji o redukcji wydatków na daną usługę. Pojawia się ona w czasie rzeczywistym w postaci krótkiej notatki. >>

A user can also decide to increase charges for chosen services (e.g. parking, license and community charges). << Użytkownik także może zadecydować o podniesieniu opłat za poszczególne usługi (wzrost opłat parkingowych, licencji czy podatków gminnych). >>

Once a satisfactory level of savings has been achieved, we will be able to review our decisions. << W momencie osiągnięcia satysfakcjonujących oszczędności, aplikacja da nam możliwość weryfikacji naszych decyzji. >>