UK: Commonplace

Commonplace to internetowa aplikacja do konsultacji, wymiany opinii i dialogu społecznego mieszkańców społeczności lokalnych. Portal umożliwia stworzenie profilu dla mieszkańców w danej lokalizacji (gminie, dzielnicy, osiedlu, ulicy itp.), gdzie użytkownicy mogą wyrażać swoje opinie i publikować komentarze na temat najbliższego otoczenia, warunków i jakości życia, potrzebach itp. Przesyłane w ramach serwisu opinie są automatycznie lokalizowane na mapie.

Aplikacja dostępna jest zarówno dla użytkowników zarejestrowanych/zalogowanych jak i chcących korzystać z niej anonimowo. Tylko jednak zalogowani użytkownicy mogą w pełni korzystać z możliwości jakie udostępnione są w ramach Commonplace.

Każdy z zalogowanych użytkowników oprócz przeglądania zgłaszanych problemów i przesłanych przez internautów komentarzy może samodzielnie zgłaszać swoje uwagi, problemy, propozycje i opinie. W celu przesłania komentarzy dla użytkowników udostępniony został moduł przesyłania treści, gdzie za pomocą prostego formularza i tagów i po wskazaniu lokalizacji na mapie, opisywana jest dana kwestia. Dodatkowo każdy z użytkowników chcących przesłać treść dokonuje oceny sprawy, o której informuje – „pozytywnej”, „negatywnej” lub „neutralnej”. Serwis umożliwia zalogowanym użytkownikom także komentowanie propozycji przesłanych przez innych użytkowników, a także udostępnianie tworzonych przez siebie treści za pośrednictwem portali społecznościowych Twitter i Facebook.

Commonplace daje także możliwość zgłoszenia własnego projektu – wskazanie społeczności lokalnej, której mieszkańcy chcieliby dzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat najbliższego otoczenia. W tym celu konieczne jest wskazanie lokalizacji, danych inicjatora projektu społecznościowego oraz krótkiego uzasadnienia dla podjętej inicjatywy. Dalsza weryfikacja dokonywana jest przez administratora serwisu.

Serwis Commonplace zintegrowany jest z portalami społecznościowymi takimi jak Facebook i Twitter, za pośrednictwem których możliwe jest udostępnianie komentarzy zamieszczanych w serwisie. Commonplace ma swoje konta także w serwisach Google+ oraz LinkedIn.