UK: Community Payback Project

Aplikacja powstała jako jedno z narzędzi konsultacji społecznych pomiędzy członkami regionalnego samorządu, a instytucjami zajmującymi się resocjalizacją skazanych. Użytkownicy – członkowie społeczności samorządowej mogą za pośrednictwem formularza online lub mailowo za pośrednictwem National Offender Management Service zgłosić projekt opisujący zakres prac do wykonania (np. usunięcie graffiti, prace naprawcze, pielęgnacja zieleni, utrzymanie porządku i czystości w mieście itp.) przez przestępców, skazanych na odbycie określonej liczy godzin prac społecznych.

Na zgłoszony przez użytkownika projekt odpowiada (w ciągu dwóch dni) przedstawiciel administracji publicznej  z informacją o przyjęciu projektu. W dalszej kolejności projekt podlega ocenie. Zgłaszający otrzyma wynik oceny merytorycznej.

Projekt Community Payback Project nie posiada dedykowanych profili na portalach społecznościowych.