UK: Doorda

Wdrożenie ma charakter komercyjny, zostało ono stworzone przez prywatną firmę opierającą się na danych udostępnianych na zasadach Open Data. Jest to interaktywna mapa wzbogacona o dane statystyczne poszczególnych okolic zawierające:

  • informacje o poziomie przestępczości,
  • informacje o ilości wypadków drogowych,
  • informacje o placówkach opieki zdrowotnej,
  • informacje o nieruchomościach na sprzedaż/wynajem,
  • informacje o znajdujących się w okolicach restauracjach (razem z recenzjami i ocenami),
  • informacje o placówkach edukacyjnych.

Użytkownik podczas tworzenia konta zobligowany jest do podania swojego kodu pocztowego, na tej podstawie lokowany jest na mapie miasta i po wejściu na stronę to właśnie ta lokalizacja będzie wyjściowa. Wyświetlane na mapie informacje przedstawiane są w postaci okręgów z podaną wewnątrz liczbą (od 2 w górę, pojedynczy obiekt widoczny jest jako ikona) oraz kolorowymi pasami mającymi obrazować ile proporcjonalnie znajduje się obiektów danego typu (każdy z wymienionych typów lokalizacji ma osobny kolor). Można filtrować same obiekty i ustawiać wyświetlanie się np. tylko miejsc gdzie zanotowano przestępstwa lub gdzie znajdują się placówki medyczne. Dodatkowo, po kliknięciu na dany obiekt uzyskać można konkretne informacje na temat tego jak nazywa się placówka, jak jest ona oceniana przez innych a także porównać ją z innymi, znajdującymi się w pobliżu.