UK: E-Petitions

E-Petitions to brytyjski serwis do przesyłania przez mieszkańców Wielkiej Brytanii petycji obywatelskich. Proces składania petycji jest koordynowany i nadzorowany przez rząd brytyjski. Te, których opis nie przekracza 150 znaków, składane są za pośrednictwem serwisu internetowego, a następnie poddawane głosowaniu przez innych użytkowników.

Obywatele w ramach przewidzianych w serwisie aktywności mogą złożyć swój projekt, zapoznać się z innymi, złożonymi już petycjami, głosować, a także udostępniać i komentować treści za pomocą serwisów społecznościowych Facebook, Twitter, Linkedin.

Aplikacja umożliwia wygenerowanie zbiorczych informacji (statystycznych, bez informacji poufnych) na temat wszystkich petycji znajdujących się w serwisie oraz indywidualnie, na temat każdej petycji, która przekroczyła pułap 100 000 głosów.

Pod względem konstrukcji, jak i funkcjonowania serwisu, jest kwestia selekcji wg ustalonych w regulaminie zasad, w tym również, że petycje nie mogą być powielane (nie można składać petycji dotyczących rozwiązań, które już zostały zaproponowane), nie mogą zawierać informacji poufnych, personalnych itp. oraz merytorycznie mają dotyczyć kwestii leżących w kompetencji Izby Gmin.

Petycje, które zdobędą 100 000 głosów poparcia, zostają przedstawione Izbie Gmin. W związku z zasadą dyskontynuacji obrad parlamentu brytyjskiego system jest wyłączany na okres ok. 2 miesięcy przed wyborami do Izby Gmin.