UK: Illustreets

Wdrożenie Illustreets to przykład wykorzystania danych publikowanych przez rząd Wielkiej Brytanii dla opracowania aplikacji przez podmiot komercyjny.

Wdrożenie Illustreets zostało stworzone jako narzędzie, mające docelowo  pomóc w  wyborze odpowiedniego miejsca do zamieszkania na terenie Zjednoczonego Królestwa. Posiada szereg funkcjonalności pozwalających uzyskać praktyczne informacje na temat dzielnic w poszczególnych miastach i gminach Anglii. Użytkownik przy pomocy specjalnie zaprojektowanych wtyczek oraz aplikacji Google Maps może przeglądać zgromadzone dane na temat poziomu przestępczości, bezrobocia, jakości infrastruktury, dominującej grupy wiekowej mieszkańców, przybliżonych cen wynajmu i sprzedaży nieruchomości, a także uzyskać podstawowe informacje na temat odległości od najważniejszych obiektów publicznych i komercyjnych.

Zebrane dane są następnie uśredniane i w oparciu o nie tworzony jest wskaźnik „Standardu życia” (Standard of living) dla poszczególnych gmin. Wartości oznaczone zostały kolorami zielonym i czerwonym, o różnym poziomie nasycenia, w zależności od przypisanej wartości wskaźnika. Dla wysokich wartości (bliższe „100”) oznaczenia mają kolor zielony, dla niskich wartości (bliżej „0”) – kolor czerwony. Użytkownik używając funkcji „zoom” może przeglądać mapę, obserwować i porównywać warunki życia na wybranym przez siebie obszarze. Użytkownik może również przeszukiwać interesującą go lokalizację poprzez wskazanie konkretnego adresu (nazwy ulicy), który użytkownik chce zbadać.